U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > werk en sociale zaken > werkgelegenheid > eu nieuws >

Standpunten Europees Parlement over totstandbrenging Europese onderwijsruimte tegen 2025

31 mei 2022 - door Ute De Meyer

Op 19 mei besprak het Europees Parlement drie voorstellen van de Europese Commissie: microcredentials, individuele leerrekeningen en verduurzaming van het onderwijs. Deze voorstellen moeten een belangrijke stap in de richting van een Europese Onderwijsruimte tegen 2025 zijn. 

  • Het Parlement ijvert voor een gemeenschappelijke definitie van microcredentials.
  • Het Parlement benadrukt dat de keuzemogelijkheden die via individuele leerrekeningen beschikbaar zijn, niet te beperkt mogen blijven tot de behoeften van de arbeidsmarkt.
  • In juni buigen de Europese onderwijsministers (Raad) zich over deze voorstellen.
Standpunten Europees Parlement over totstandbrenging Europese onderwijsruimte tegen 2025

Een leven lang leren door microcredentials en individuele leerrekeningen

Samen moeten de drie initiatieven bijdragen aan de realisatie van de Europese Onderwijsruimte tegen 2025, meer bepaald leertrajecten flexibeler maken, leermogelijkheden verruimen, verbanden leggen met de digitale en groene transitie, en zowel instellingen voor hoger onderwijs als instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding een grotere rol te laten spelen bij een leven lang leren.


Via de invoering van microcredentials wil de Europese Unie mensen in staat stellen zich bij- of om te scholen zodat de kennis, vaardigheden en competenties aangepast zijn aan de digitale en groene tranisitie. 
Om dit mogelijk te maken nodigt het Parlement de Raad uit om een gemeenschappelijke definitie van microcredentials, alsook gemeenschappelijke normen vast te stellen. Op die manier kunnen de resultaten die via kleine leerervaringen (bv. een korte cursus of opleiding) verworven zijn, op een kwaliteitsvolle manier erkend worden. Voorts nodigt het Parlement de Commissie uit om een – vrijwillig – instrument te ontwikkelen om lidstaten te motiveren microcredentials in te voeren. Het stelt hierbij het ‘initiatief Europese universiteiten’ als voorbeeld.


Via individuele leerrekeningen wil de EU lidstaten helpen om de participatiegraad van volwasseneducatie te verhogen en het tekort aan vaardigheden weg te werken. 
In de tekst benadrukt het Parlement dat de keuze voor een opleiding, via leerrekeningen, niet volledig mag afhangen van de behoefte op de arbeidsmarkt. Ze is van mening dat de burger zelf een keuze moet maken welke opleiding hij/zij wenst te volgen. Verder waarschuwt het Parlement dat de invoering van microcredentials en leerrekeningen geen belemmeringen mag vormen voor volwassen lerenden. Beide initiatieven moeten ook bijdragen aan het inclusiever, toegankelijker en betaalbaarder maken van mogelijkheden voor leven lang leren.


Tot slot, is het Parlement van mening dat leren voor een duurzaam milieu in alle Europese onderwijsprogramma’s geïntegreerd moet worden. Zo stelt het Parlement dat een hogere participatiegraad in het volwassenenonderwijs gepaard gaat met een betere milieugeletterdheid, meer burgerparticipatie, een betere relatie met het milieu en een gevoel van welzijn en tevredenheid met het leven. Ook ziet men een grote rol weggelegd in dit initiatief voor de culturele en creatieve sector. 

 

Lees hier het standpunt van het Europees Parlement.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons