U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Pilootproject van 50 miljoen euro voor de ontwikkeling van vaardigheden en onderwijs

23 april 2020 - door Maarten Libeer

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Europese Commissie starten een nieuw pilootproject om de toegang tot financiering te verbeteren voor personen en organisaties die willen investeren in vaardigheden en onderwijs.

Het proefproject van 50 miljoen euro zal steun bieden voor:

  • De financiering van studenten en lerenden
  • Ondernemingen die investeren in de bijscholing van hun werknemers
  • Organisaties die onderwijs en opleiding aanbieden.
Pilootproject van 50 miljoen euro voor de ontwikkeling van vaardigheden en onderwijs

Wat is het? 

Het pilootproject is een nieuw schuldfinancieringsinitiatief dat bedoeld is om investeringen in onderwijs, opleiding en vaardigheden te stimuleren - als onderdeel van de oplossing om meer mensen aan een baan te helpen en om in te spelen op de veranderende behoeften van de Europese economie.

Dit initiatief is met name relevant in de moeilijke economische situatie waarmee de Europese burgers en ondernemingen momenteel worden geconfronteerd als gevolg van de coronaviruspandemie. Het moet bedrijven en studenten tijdens en na de crisis ondersteunen om ervoor te zorgen dat Europa zich kan ontwikkelen en aan het roer kan blijven staan van de wereldwijde technologische ontwikkelingen, zijn kenniseconomie vooruit kan helpen en zijn economisch herstel kan bespoedigen.

In de eerste fase zal de EU garant staan voor een bedrag van 50 miljoen euro, waardoor schuldfinanciering voor vaardigheids- en onderwijsprojecten in Europa op gang wordt gebracht, met als doel meer dan 200 miljoen euro aan totale financiering te mobiliseren.

Het initiatief zal in 2020 worden uitgeprobeerd met als doel na 2020 een mainstream Europees financieel instrument te worden, binnen het volgende meerjarig financieel kader van de EU (2021 - 2027). 

Hoe werkt het? 

Geïnteresseerde financieringsinstellingen of verstrekkers van onderwijs en opleiding kunnen een aanvraag indienen om financiële intermediairs te worden en aan de regeling deel te nemen door te reageren op de door het EIF gepubliceerde open oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (link hieronder). De selectie van financiële intermediairs wordt beheerd door het EIF.

Het EIF zal een gratis garantie (of tegengarantie) voor het eerste verlies verstrekken aan geselecteerde financiële intermediairs die nieuwe portefeuilles van schuldfinanciering voor studenten en bedrijven opbouwen. De in aanmerking komende studenten en bedrijven krijgen toegang tot verschillende soorten financiering (bv. leningen, uitstel van betaling, inkomensafhankelijke leningen, ..) via de financiële intermediairen. Uiteindelijk zullen de eindbegunstigden dankzij de garantie gemakkelijker en tegen betere voorwaarden toegang krijgen tot financiering.

Voor wie? 

  • Individuele personen (studenten en lerenden) die willen blijven studeren en hun vaardigheden willen verbeteren via de academische wereld, beroepsopleiding, een leven lang leren en andere vormen van onderwijs, onder meer met behulp van digitale middelen. Het W&E-proefproject zal ook de mobiliteit ondersteunen van studenten en lerenden die een onderwijsprogramma volgen in een andere lidstaat dan die van hun woonplaats.  
     
  • Europese ondernemingen die investeren in de verbetering van het vaardighedenpakket en de benutting van de vaardigheden van hun personeel. Dit helpt het concurrentievermogen en de productiviteit van het bedrijf te vergroten en tegelijkertijd banen te behouden.
     
  • Europese organisaties die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden, opleiding en onderwijs of die projecten op het gebied van onderwijs ontwikkelen. Hun doel is om het ecosysteem van het aanbod van onderwijs, opleiding en diensten in verband met vaardigheden aanzienlijk te verbeteren, ook met behulp van digitale middelen. Kleuterscholen, kleuterscholen, diensten voor jonge kinderen en soortgelijke organisaties vallen ook onder deze categorie.

 

Communicatie van de Europese Commissie
Communicatie van het European Investment Fund
Volledige informatie

Maak een account aan

Volg ons