U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderwijssystemen (nog) niet klaar voor digitale tijdperk

23 september 2022 - door Ute De Meyer

Uit het rapport van EIT Digital blijkt dat er nog werk aan de winkel is voor alle onderwijssystemen wil de EU de ambitieuze doelen uit het Digitale Kompas voor digitale basisvaardigheden en ICT-specialisten alsnog behalen.

  • Zonder een externe schok in de vorm van meer investeringen en/of innovaties aan de aanbodzijde, zal volgens het huidige traject in 2030 slechts 64% van de bevolking over ten minste digitale basisvaardigheden beschikken en slechts 13,3 miljoen digitale specialisten in dienst hebben.
  • Bestaande digitale initiatieven, netwerken en ecosystemen moeten versterkt worden, beter op elkaar afgestemd worden en de private sector omhelzen.
  • Lees hier het rapport.
Onderwijssystemen (nog) niet klaar voor digitale tijdperk

Digitale transformatie is één van de grote uitdagingen voor de EU. Zo ontwikkelde de Europese Commissie het Digitale Kompas waarin concrete doelstellingen staan die de EU wil behalen tegen 2030. Een van die concrete doelstellingen is digitale vaardigheden bij burgers en professionals, meer bepaald

  • ten minste 80% van alle volwassenen beschikt over digitale basisvaardigheden; 
  • 20 miljoen ICT-specialisten werken in de EU;
  • meer vrouwen zijn actief in de ICT-sector.

Uit een eerdere Monte Carlo simulatie blijkt dat zonder een externe schok in de vorm van meer investeringen en/of innovaties aan de aanbodzijde, volgens het huidige traject in 2030 slechts 64% van de bevolking over ten minste digitale basisvaardigheden zal beschikken en slechts 13,3 miljoen digitale specialisten in dienst hebben .

Op basis van de verschillende toekomstige ontwikkelingen in zowel het publieke, als het private aanbod van algemene en gespecialiseerde vaardigheden, ontwikkelde het rapport ‘The Future of Education of Digital Skills’ van EIT Digital vier (extreme) scenario’s. Het meest gewenste scenario isDigital Plentitude’, waarbij de publieke sector meer inspeelt op technologische trends en marktbehoeften en de particuliere sector breder is in reikwijdte en doel. 
 

Kernaanbevelingen

Op basis van de scenario’s formuleert het rapport drie kernaanbevelingen: 

1.    Het publieke onderwijssysteem (primair, secundair en hoger onderwijs) moet dringend gemoderniseerd worden. Curricula op alle niveaus moeten hervormd worden zodat ze beter kunnen inspelen op de veranderende technologieën en de behoeften van de arbeidsmarkt.
2.    De private digitale onderwijsinitiatieven moeten evolueren naar een aanvullend, breder en beter gecoördineerd aanbod van initiatieven wat betreft digitale vaardigheden. Nieuwe partnerschappen tussen onderwijsinstellingen, ondernemingen, ngo’s en overheden zijn hiervoor onontbeerlijk. 
3.    Bestaande digitale initiatieven, netwerken en ecosystemen moeten versterkt, beter op elkaar afgestemd worden en de private sector omhelzen. Enkel door beter pan-Europees samen te werken kan men de doelstellingen van het Digitale Kompas bereiken. De Europese Commissie kan hier een coördinerende rol in spelen. 
 

Lees hier het rapport.

Maak een account aan

Volg ons