U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderwijsraad: Europees semester en brain circulation

26 februari 2020 - door Maarten Libeer

De ministers van Onderwijs uit de verschillende lidstaten kwamen samen in Brussel. Voor België tekende minister voor de Duitstalige gemeenschap Harald Mollers present. De volgende zaken stonden op de agenda: 

 • Onderwijs binnen het Europees Semester 
 • Brain circulation 
 • Stand van zaken rond het post ET 2020 kader

 

Onderwijsraad: Europees semester en brain circulation

Europees Semester en Onderwijs

De ministers namen een resolutie aan over het Europees Semester en onderwijs. Die resolutie weerspiegelt de wil van van de lidstaten om de kwaliteit en relevantie van onderwijs en opleiding verder te verbeteren.

Hoewel het Europees Semester ingericht is om het economisch beleid van de lidstaten te coördineren, worden ook twee indicatoren van de ET 2020-benchmarks hierbij opgevolgd: 

 • Vroegtijdige verlaters van onderwijs en opleiding (18 tot 24 jaar)
  Doelstelling: lager dan 10 procent
 • Afgestudeerden hoger onderwijs (30 tot 34 jaar) 
  Doelstelling: hoger dan 40 procent

Deze twee objectieven maken deel uit van de EU 2020 strategie, en worden dus ook gemonitord via het Europees Semester. Het huidige Europese semester voor economische beleidscoördinatie begon in december 2019 met de goedkeuring van de jaarlijkse groeianalyse door de Europese Commissie. In het voorjaar stelt de Commissie landenspecifieke aanbevelingen (CSR's) voor voorstellen die vervolgens door de Europese Raad in juni 2020 worden goedgekeurd. Die CSR's worden geformuleerd op basis van de landenspecifieke rapporten. 

Met de resolutie vragen de ministers van Onderwijs dat ze op passende wijze Europees Semester worden betrokken, omdat onderwijs en opleiding steeds belangrijker wordt in dat proces. 

Brain circulation

Gebaseerd op een discussienota, opgesteld door het Kroatisch voorzitterschap, bogen de ministers zich over het beleid en de financiering om zo tot een correct en vlot werkend systeem van brain circulation te geraken.

Brain circulation wordt gedefinieerd als ​​'de mogelijkheid voor ontwikkelingslanden om gebruik te maken van vaardigheden, knowhow en andere vormen van ervaring die hun migranten en leden van hun diaspora hebben opgedaan'. Deze omgekeerde migratie levert positieve voordelen op wanneer hun bewoners terugkeren met extra vaardigheden, en komt de stabiliteit en evenwichtige groei ten goede. 

Onevenwichtigheden op dit aspect, eenrichtingsmigratie van mensen met vaardigheidsniveaus die variëren van laag tot hoog in heel Europa, kunnen anderzijds leiden tot grote verliezen door bv braindrain. 

Op basis van de discussienota kwamen de ministers overeen dat Europa als geheel aantrekkelijker moest worden om getalenteerde en bekwame mensen te behouden of aan te trekken. De ministers benadrukten ook dat het probleem van de hersencirculatie niet alleen door de onderwijssector met succes kon worden aangepakt en dat ook rekening moest worden gehouden met de demografie en de specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt.

Volgende beleidsinitiatieven werden aangehaald om het kader rond balanced brain circulation te versterken op Europees niveau:

 • Automatische wederzijdse erkenning van diploma's en kwalificaties
 • Gelijke beloning voor onderzoekers, met name in het kader van de Marie SkłodowskaCurie-acties
 • Nationale plannen voor de re-integratie van jonge onderzoekers
 • Gericht gebruik van EU-fondsen en -programma's, zoals Erasmus +, Horizon Europa, enz.
 • Het belang van ondersteuning van het initiatief van de Europese universiteiten en de verdere ontwikkeling van de Europese onderwijsruimte

Post ET2020 kader

Hoewel werd verwacht dat het voorstel voor het strategisch kader na 2020 voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding tijdens het Kroatische voorzitterschap zou kunnen worden gepubliceerd, zal het pas in de tweede helft van 2020 worden gecommuniceerd. Dit als onderdeel van de mededeling van de Commissie over de Europese onderwijsruimte

Vind hier alle bijkomende informatie over de bijeenkomst.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons