U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Het nieuwe Erasmus+: alle info hier!

25 maart 2021 - door Maarten Libeer

Erasmus+ 2021 - 2027 is nu helemaal gelanceerd. Het werkprogramma is officieel verschenen en ook de eerste oproepen werden gepubliceerd. 

Met een begroting van 26,2 miljard euro (tegenover 14,7 miljard euro voor 2014-2020), zal het nieuwe en vernieuwde programma meer dan ooit leermobiliteit en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten ondersteunen. Dit alles gebaseerd op vier krachtlijnen: 

  • Een inclusief Erasmus+
  • Een digitaal Erasmus+
  • Een groen Erasmus+
  • Erasmus+ voor jongeren
Het nieuwe Erasmus+: alle info hier!

Erasmus+: 

De Commissie heeft vandaag het eerste jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ 2021-2027 goedgekeurd. Met een begroting van 26,2 miljard euro (tegenover 14,7 miljard euro voor 2014-2020), zal het nieuwe en vernieuwde programma meer dan ooit leermobiliteit en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten ondersteunen.

Naast mobiliteit, dat 70% van de begroting uitmaakt, investeert het nieuwe Erasmus+ ook in grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten, gebaseerd op drie pijlers: 

  • Partnerschappen voor samenwerking
  • Partnerschappen voor innovatie
  • Partnerschappen voor uitmuntendheid 

Krachtlijnen: 

De belangrijkste kenmerken van het Erasmus+ 2021-2027-programma zijn:

Een inclusief Erasmus+: 

Meer kansen bieden aan mensen met minder kansen, waaronder mensen met diverse culturele, sociale en economische achtergronden, en mensen die in plattelands- en afgelegen gebieden wonen. 

Nieuw zijn onder meer individuele en klassenuitwisselingen voor scholieren en mobiliteit voor lerende volwassenen. Voor kleinere organisaties, zoals scholen, jeugdverenigingen en sportclubs, wordt het gemakkelijker om aanvragen in te dienen dankzij kleinschalige partnerschappen en het gebruik van vereenvoudigde subsidies. Het programma zal ook internationaler worden, om samen te werken met derde landen, voortbouwend op de successen van het vorige programma met uitwisselingen en samenwerkingsprojecten over de hele wereld, nu ook uitgebreid tot sport en de sectoren beroepsonderwijs en -opleiding.

Een digitaal Erasmus+:

De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de digitale overgang van de onderwijs- en opleidingsstelsels moet worden versneld. Erasmus+ zal de ontwikkeling van digitale vaardigheden ondersteunen, in overeenstemming met het actieplan voor digitaal onderwijs. Het zal digitale opleidingen en uitwisselingen van hoge kwaliteit aanbieden via platforms zoals eTwinning, School Education Gateway en het Europees Jongerenportaal, en het zal stages in de digitale sector aanmoedigen. Nieuwe formats, zoals blended intensieve programma's, zullen het mogelijk maken om kortdurende fysieke mobiliteit in het buitenland aan te vullen met online leren en teamwerk. De uitvoering van het programma zal verder worden gedigitaliseerd en vereenvoudigd met de volledige uitrol van de Europese studentenkaart.

Een groen Erasmus+:

In overeenstemming met de Europese Green Deal zal het programma financiële stimulansen bieden voor deelnemers die gebruik maken van duurzame vervoerswijzen. Het zal ook investeren in projecten ter bevordering van het milieubewustzijn en uitwisselingen in verband met de bestrijding van de klimaatcrisis vergemakkelijken.

Erasmus+ voor jongeren:

DiscoverEU wordt nu een integrerend onderdeel van Erasmus+ en biedt 18-jarigen de mogelijkheid een treinpas te krijgen om door Europa te reizen, van andere culturen te leren en mede-Europeanen te ontmoeten. Erasmus+ zal ook uitwisselings- en samenwerkingsmogelijkheden ondersteunen via nieuwe jongerenparticipatieactiviteiten, om jongeren te helpen zich in te zetten voor en te leren deelnemen aan het democratische leven, hen bewust te maken van gedeelde Europese waarden en grondrechten; en jongeren en besluitvormers op lokaal, nationaal en Europees niveau samen te brengen.


Eerste oproep: 

Ook de eerste oproep is gelanceerd, een overzicht vind je in onderstaande tabel: 
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons