U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement keurt nieuw vrijwilligersprogramma “European Solidarity Corps” goed

19 mei 2021 - door Kelly Digneffe

Het is voor het eerst dat een programma voor vrijwilligers een eigen budget krijgt (1 miljard euro). 

Iedereen tussen 18 en 30 jaar kan zich aanmelden als vrijwilliger voor twee tot twaalf maanden in elke Europese lidstaat. 

Europees Parlement keurt nieuw vrijwilligersprogramma “European Solidarity Corps” goed

Wat biedt het nieuwe programma t.o.v. de activiteiten onder het oude Erasmus+ en Jeugd in Actie? 

- betere verzekering, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 

- gastorganisaties moeten aan hogere eisen voldoen om een relevante leerervaring aan te bieden. Zo moet de leerervaring focussen op ontwikkeling, het leren van nieuwe vaardigheden en competenties. 

 

Met het programma willen de Europese Commissie en de lidstaten ook de deelname van kansarme jongeren verhogen. 
Zij krijgen ook extra financiële en administratieve ondersteuning. 

 

Meer info: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210517IPR04112/meps…

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons