U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ - onderhandelingen kunnen van start gaan

24 juli 2019 - door Maarten Libeer

Op de eerste inhoudelijke commissie bijeenkomst van de CULT-commissie, verantwoordelijk voor cultuur en onderwijs, werd beslist om de interinstutionele onderhandelingen – het onderhandelingsproces met de Raad van Ministers -  op te starten voor Erasmus+. Waar moet nog allemaal onderhandeld over worden?

 • De inhoud van het programma 2021-2027
 • Het budget
 • De verdeling van de gelden voor de drie poten (sport, onderwijs, jeugd)

Hoe liggen de kaarten? Wat zijn de standpunten van de instellingen voor de onderhandelingen beginnen?

Erasmus+ - onderhandelingen kunnen van start gaan

Europese Commissie:

In ieder geval blijft de basisstructuur met de drie kernacties behouden in het voorstel van de Commissie. De eerste pijler gaat over individuele mobiliteit, de tweede focust op samenwerking dat tot innovatie leidt. De laatste kernactie ten slotte ondersteunt beleidshervormingen. Ook de indeling jeugd/onderwijs/sport blijft bij het oude. Toch liggen er ook een paar nieuwigheidjes op tafel in het voorstel van de Europese Commissie:

 • Sport krijgt ook een plaats in kernactie één en drie
 • Sterkere focus op life long learning als comprehensief kader
 • Een sterkere focus op inclusiviteit
 • DiscoverEU, een nieuw initiatief dat 700 miljoen euro uittrekt opdat 18-jarigen een eerste keer naar een andere lidstaat kunnen reizen
 • Meer mobiliteitskansen voor het beroepsonderwijs
 • Administratieve vereenvoudiging voor kleinere organisatie of organisaties met een mindere administratieve capaciteit

Op financieel vlak stelt de Commissie voor om het budget van Erasmus+ te verdubbelen en zo tot drie maal meer mensen te bereiken. De specifieke verdeelsleutel is 25.9 miljard voor onderwijs, 3.1 miljard voor jeugd en 550 miljoen voor sport.

Europees Parlement:

Het rapport over Erasmus+ van rapporteur Milan Zver is reeds goedgekeurd sinds 18 maart, maar afgelopen maandag 22 juli 2019 is pas besloten om de onderhandelingen met de Raad van Ministers op te starten. De belangrijkste zaken die verschillen met de voorstellen van de Europese Commissie zijn:

 • Het Parlement wil dat het budget wordt verdriedubbeld in plaats van verdubbeld, zoals de Commissie wil (46,7 miljard vs 30 miljard)
 • Het EP introduceert ook een verdeelsleutel gebaseerd op percentages: 83 procent voor onderwijs en training, 10,3 procent voor jeugd, 2 procent voor sport en 3,2 procent om de operationele kosten te dekken
 • Verbreedt de definitie van hoger onderwijs studenten en beroepsonderwijsstudenten – en leerkrachten
 • Een Europese studentenkaart voor alle Erasmus+-studenten
 • DiscoverEU toegankelijk maken voor 18 – tot 20 jarigen

Raad van Ministers:

De Raad van Ministers wijzigt relatief weinig aan het voorstel van de Europese Commissie. Dit voornamelijk omdat de ministers niet verder ingaan op het budgettaire aspect, wat de twee andere instellingen wel doen. De Raad van Ministers wacht de onderhandelingen rond het nieuwe MFK (meerjarig financieel kader) liever af. De lidstaten onderstrepen vooral het belang van zowel meer sociale als geografische inclusiviteit in het volgende programma.

Maak een account aan

Volg ons