U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Coronavirus: Essentiële praktische adviezen voor deelnemers aan Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps

26 maart 2020 - door Maarten Libeer

Wegens de uitbraak van het coronavirus in Europa, nam de Europese Commissie ook maatregelen voor Erasmus+-projecten en projecten van het solidariteitskorps die op dit moment gaande zijn. 

Lees hieronder meer. 

Coronavirus: Essentiële praktische adviezen voor deelnemers aan Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps
 • De nationale agentschappen zijn gemachtigd een beroep te doen op de overmachtclausule in alle gevallen waarin de toepassing van nationale beperkingen gevolgen heeft voor de uitvoering van de projecten van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps. Dit stelt hen in staat de mogelijkheid te beoordelen om extra kosten te aanvaarden die door de COVID-19-inperkingsmaatregelen worden gerechtvaardigd. Deze extra kosten mogen niet hoger zijn dan de totale begroting voor het project.
   
 • De termijnen voor alle geplande activiteiten kunnen met maximaal 12 maanden per project worden uitgesteld. De maximale duur van het project mag niet meer dan 36 maanden bedragen.
   
 • Enkele duizenden lopende Erasmus+-partnerschapsprojecten hebben de mogelijkheid om activiteiten die niet in het voorjaar van 2020 konden plaatsvinden, opnieuw te plannen. De termijnen voor lopende oproepen zijn uitgesteld.
   
 • Voor informatie over de nieuwe termijnen van de oproepen, kan je hier terecht. 
   
 • De nationale agentschappen is gevraagd de problemen van de deelnemers, met name jongeren, die zich momenteel in het buitenland bevinden, op de voet te volgen, zodat zij onmiddellijk en adequaat kunnen worden ondersteund

Voor hoger onderwijs: 

 • Instellingen voor hoger onderwijs wordt gevraagd zo flexibel en pragmatisch mogelijk te zijn om studenten te helpen de in hun leerovereenkomsten aangegeven resultaten te bereiken, ongeacht de geografische locatie van de studenten, bijvoorbeeld door middel van regelingen voor studeren op afstand met behulp van digitale hulpmiddelen. 
   
 • Pas afgestudeerden die hun geplande stages in het buitenland moeten uitstellen, zullen deze binnen 18 maanden na hun afstuderen kunnen opnemen, in plaats van de normale termijn van 12 maanden.
   
 • De nationale Erasmus+-agentschappen en de instellingen voor hoger onderwijs worden aangemoedigd om samen te werken met de lokale afdelingen van het Erasmus-studentennetwerk en de nationale studentenverenigingen om snel informatie over mobiliteit in het buitenland met de studenten te delen, en om te zorgen voor peer-to-peer ondersteuning voor degenen die dat nodig hebben. De Commissie werkt samen met de Europese studentenvereniging en het Erasmus-studentennetwerk om studenten in heel Europa te helpen.

Alle informatie vind je hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons