U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > eu nieuws >

Wat te verwachten van Creatief Europa in 2024?

25 september 2023 - door Kaatje Gevaert

Het werkprogramma 2024 van Creatief Europa is bekendgemaakt:

  • De focus van het programma ligt nog steeds op de ondersteuning van de sectoren na de COVID-19-crisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De overgang van de sectoren naar duurzaamheid en inclusiviteit is ook een prioriteit.
  • Het werkprogramma Creatief Europa 2024 heeft een budget van meer dan 320 miljoen euro
  • Naar het werkprogramma 2024
Wat te verwachten van Creatief Europa in 2024?

De prioriteiten voor 2024

De focus van het programma ligt nog steeds op de ondersteuning van de sectoren na de COVID-19-crisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De overgang van de sectoren naar duurzaamheid en inclusiviteit is ook een prioriteit.

Het werkprogramma Creatief Europa 2024 heeft een budget van meer dan 320 miljoen euro. Creatief Europa blijft zich inzetten om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de culturele en creatieve sectoren.

Steun voor Oekraïne

In 2024 zullen de Oekraïense culturele en creatieve sectoren meer steun blijven ontvangen van het onderdeel Cultuur. 'Steun aan Oekraïne' is één van de prioriteiten van de Europese samenwerking die kandidaten in hun aanvraag kunnen selecteren. Met deze prioriteit kan het programma initiatieven "in het veld" ondersteunen en de samenwerking tussen Oekraïense en Europese creatieve organisaties bevorderen.

Gendergelijkheid en vergroening

Acties van het programma zullen verdere vooruitgang mogelijk maken op het gebied van inclusie en diversiteit, met name wat betreft genderevenwicht.

De vergroening van Creatief Europa is een andere prioriteit voor 2024, zodat het kan bijdragen aan de doelstelling dat 30% van de begrotingsuitgaven van de Unie ten goede moet komen aan klimaatdoelstellingen.

Onderdeel Cultuur

In 2024 zal de Europese Commissie nieuwe oproepen publiceren voor de

  • Europese samenwerkingsprojecten
  • circulatie van Europese literaire werken

De Commissie zal ook meerjarige oproepen (4 jaar) publiceren voor de

De nieuwe overeenkomsten zullen de financiële steun aan de netwerken verhogen en een groter budget toewijzen aan de platformactie, met als doel één extra platform voor opkomende kunstenaars te financieren.

Culture Moves Europe, de mobiliteitsactie van Creatief Europa, zal ook steun blijven verlenen aan de transnationale mobiliteit van kunstenaars en cultuurwerkers.

De Dag van de Europese Auteurs, een initiatief van voormalig commissaris Mariya Gabriel, zal vanaf 2024 als permanente actie in het programma Creatief Europa worden geïntegreerd. De tweede editie van het evenement is gepland voor 25 maart 2024 en zal in alle 40 bij het programma geassocieerde landen worden gevierd.

Onderdeel MEDIA en Cross sectoraal

In 2024 zijn sommige MEDIA-subsidies aangepast aan de veranderende behoeften in de sector.

Cluster content

Bedrijven zullen aan meer dan één ontwikkelingsoproep per jaar kunnen deelnemen, zodat ze een bredere portefeuille hebben om uit te kiezen voor hun financieringsmogelijkheden.

De Europese Commissie wil aanvragen van grotere projecten stimuleren door de criteria om in aanmerking te komen voor steun aan videogames en immersieve inhoud te wijzigen.

Publiekscluster

De Commissie heeft ook de subsidiabiliteitscriteria voor de Europese VOD-netwerken en -exploitanten aangepast om aanvragen van kleinere, onafhankelijke VOD-diensten aan te moedigen. Dit gezien de hevige concurrentie met mondiale spelers en omroepen.

Bedrijvencluster

De regeling voor markten en netwerken speelt in op de toegenomen behoefte aan netwerken en samenwerking tussen bedrijven op evenementen als gevolg van de verschuiving naar meer online aankopen.

Beleidscluster

De Europese Commissie zal de tweede editie van het European Media Outlook-rapport financieren om de belangrijkste trends die veranderingen op de mediamarkten in de EU aansturen, te blijven volgen.

Crossectoraal onderdeel

In 2024 zal de Europese Commissie de Creative Innovation Lab-subsidies herzien om innovatieve benaderingen van het creëren, toegankelijk maken, distribueren en promoten van inhoud in de CCS en met andere sectoren aan te moedigen.

Het zal steun verlenen aan de aanpassing van de nieuwsmediasector aan structurele en technologische veranderingen door middel van

  • journalistieke partnerschappen
  • de Europese monitor van media-eigendom
  • Projecten voor mediageletterdheid
  • Informatie vinden over financieringsmogelijkheden

Meer informatie

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons