U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: design bescherming

15 februari 2019 - door Veronique Vennekens

In het licht van het groeiende economische belang van designbescherming voor het stimuleren van innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten met een aantrekkelijk ontwerp, is er steeds meer behoefte aan toegankelijke, moderne, effectieve en consistente wettelijke bescherming van ontwerprechten in de EU. De bestaande wetgeving inzake design bescherming dateert reeds uit 1998 en 2002 en sinds de goedkeuring ervan is geen algemene evaluatie van die wetgeving verricht. Deze consultatie heeft tot doel de inbreng van belanghebbenden bij het functioneren van de systemen voor ontwerpbescherming in de EU (zowel op Unie- als op nationaal niveau) te verzamelen.

Jouw stem in Europa: design bescherming

Stakeholder categorieën die relevant zijn voor of geïnteresseerd zijn in deze beleidsterreinen:

  1. Alle sectoren van de industrie, bedrijven en ontwerpers die ontwerpen bezitten / creëren (waaronder ontwerp- en creatieve industrieën, kleine en middelgrote ondernemingen, individuele ontwerpers);
  2. Unie-brede organen en verenigingen die de verschillende economische sectoren vertegenwoordigen, met inbegrip van de design- en creatieve industrie, kleine en middelgrote ondernemingen, individuele ontwerpers, eigenaars van design rechten alsmede beoefenaars van juridische beroepen en professionele vertegenwoordigers op het gebied van het design recht;
  3. de lidstaten en nationale autoriteiten (met name nationale bureaus voor intellectuele eigendom) die zich bezighouden met de bescherming van ontwerpen;
  4. De rechterlijke macht, de advocatuur en de academische wereld;
  5. Algemene publieke, consumenten- en consumentenorganisaties, verenigingen voor burgerrechten.

Je kan deelnemen aan de publieke consultatie tot 31 maart 2019. Je kan de vragenlijst terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons