U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > eu nieuws >

Europees Parlement lanceert subsidieoproep voor media

27 oktober 2022 - door Kaatje Gevaert

Vandaag publiceerde het Directoraat-Generaal Communicatie van het Europees Parlement een oproep aan media om voorstellen voor aanvragen tot EU-subsidies voor communicatieactiviteiten op mediagebied in te dienen.

  • Deze actie past binnen het kader van de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024
  • Het doel van deze oproep is de toekenning van subsidies ter medefinanciering van media-acties door persagentschappen, televisiezenders, radiostations, digitale media en de geschreven pers.
  • Alle nodige informatie over hoe je een aanvraag kan indienen, vind je via deze link
Europees Parlement lanceert subsidieoproep voor media

Vandaag publiceerde het Directoraat-Generaal Communicatie van het Europees Parlement een oproep aan media om voorstellen voor aanvragen tot EU-subsidies voor communicatieactiviteiten op mediagebied in te dienen. Deze actie past binnen het kader van  de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024.

Doel van de oproep

Het doel van deze oproep is de toekenning van subsidies ter medefinanciering van media-acties door persagentschappen, televisiezenders, radiostations, digitale media en de geschreven pers. Digitale media omvatten zowel uitsluitend digitale media als digitale platforms van andere media. (Cofinanciering 70% voor projecten van 30.000 euro tot 200.000 euro)

De media-acties moeten een tweeledig doel hebben:

1. Het verstrekken van regelmatige, betrouwbare, pluralistische en onpartijdige informatie over de komende Europese verkiezingen van 2024, en over de politieke en wetgevingswerkzaamheden van het Europees Parlement (onder meer: herstelplan "NextGenerationEU", Europese Green Deal, Europese digitale economie, Europa in de wereld, deToekomst van Europa, de rechtsstaat, enz.

2. Het bevorderen van deelname en het betrekken van burgers en maatschappelijke organisaties bij het debat over de komende Europese verkiezingen van 2024, door het organiseren van online- en offline-evenementen, oproepen tot actie, online activering, openbare raadplegingen, enquêtes, enz.

De aanvragers moeten in hun voorstellen gedetailleerd beschrijven hoe zij van plan zijn deze tweeledige doelstelling te verwezenlijken.

Criteria voor toekenning subsidies

Volgende criteria zijn belangrijk voor de toekenning van de subsidies:

  • Het potentiële bereik,
  • het publiek en de
  • impact van de actie in termen van bijdragen aan de bewustmaking van de burger over het Europees Parlement,
  • een brede verspreiding en geografisch evenwicht
  • de bevordering van een breed publiek debat over de EU en de Europese verkiezingen van 2024

Welke acties

De acties moeten "multiplatform" zijn, de voorstellen moeten ook een online strategie bevatten die deelname aan de verkiezingen aanmoedigt en vergemakkelijkt.

Innovatieve formules die met succes eerste kiezers bereiken, zullen een concurrentievoordeel genieten. Dit is ook belangrijk voor de Belgische markt waar de Europese verkiezingen voor het eerst opgesteld zullen worden voor 16 en 17-jarigen. 

De aanvragers moeten in hun voorstellen hun huidige publieksniveau en bereik aantonen. Een publiek buiten de 27 EU-lidstaten zal niet als een pluspunt worden beschouwd.

Voorstellen die uitsluitend gebaseerd zijn op evenementen of betaalde campagnes op sociale media zullen niet in aanmerking worden genomen.

Hoe indienen

Alle nodige informatie over hoe je een aanvraag kunt indienen, vind je via deze link. Het indienen van voorstellen gebeurt uitsluitend via het funding and tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons