U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > eu nieuws >

Creatief Europa: meer middelen in 2022 voor steun aan culturele en creatieve sectoren

13 januari 2022 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie keurde vandaag het werkprogramma 2022 van Creatief Europa goed. Met een begroting van ongeveer 385 miljoen euro, bijna 100 miljoen euro meer dan in 2021, versterkt Creatief Europa zijn steun aan creatieve en culturele partners.

  • Deze goedkeuring wordt binnenkort gevolgd door de lancering van projectoproepen 
  • Begroting voor 2022 bedraagt ongeveer 385 miljoen euro (bijna 100 miljoen euro meer dan in 2021)
  • Naar het werkprogramma Creatief Europa 2022

Nieuw jaar, nieuw werkprogramma, nieuwe begroting

Met een begroting van ongeveer 385 miljoen euro, bijna 100 miljoen euro meer dan in 2021, versterkt Creatief Europa zijn steun aan creatieve en culturele partners, rekening houdend met de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-crisis en de toenemende wereldwijde concurrentie.

Creatief Europa: meer middelen in 2022 voor steun aan culturele en creatieve sectoren

3 Luiken

Luik cultuur

Het luik cultuur van het programma zal nieuwe projectoproepen en initiatieven omvatten voor de sectoren muziek, cultureel erfgoed, podiumkunsten en literatuur. Daarbovenop biedt een mobiliteitsregeling aan kunstenaars,  en professionals uit de culturele sector de kans om naar het buitenland te gaan voor professionele ontwikkeling of internationale samenwerkingsverbanden, en om een nieuw publiek te vinden, hun werk te coproduceren, te co-creëren of te presenteren

Luik MEDIA

Het luik MEDIA richt zich op de audiovisuele sector. Nieuwigheden voor 2022 zijn:

  • Steun voorzien aan de ontwikkeling van innovatieve videogames en virtual reality experiences. 
  • De nieuwe actie, "MEDIA 360 grees", die zich richt op toonaangevende industriële fora die zich bezighouden met bedrijven in de hele audiovisuele waardeketen.
  • Lancering van de Media Market Gateway voor veelbelovende start-ups.
  • Versterking van de samenwerking tussen filmfestivals.

Crossectoraal luik

Tot slot voorziet het crossectoraal luik meer middelen voor het Creative Innovation Lab voor gezamenlijke innovatieprojecten waarbij verschillende creatieve sectoren betrokken zijn, inclusief een bijdrage aan het nieuwe initiatief Europese Bauhaus. Ook zal de steun voor de nieuwsmedia worden uitgebreid door middel van aanvullende maatregelen ter bevordering van de vrijheid van de media.

Aandacht voor duurzaamheid en inclusie

Creatief Europa besteedt ook aandacht aan actuele vraagstukken die van invloed zijn op de culturele en creatieve sectoren. De door MEDIA gefinancierde projecten moeten strategieën uitvoeren voor vergroening en diversiteit, met inbegrip van het evenwicht tussen mannen en vrouwen. Creatief Europa zal daarom een significante bijdrage leveren aan de politieke prioriteiten van de Commissie inzake duurzaamheid en inclusie. Het programma omvat initiatieven die aanvullende EU-prioriteiten bestrijken, zoals de bijdrage aan de EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het joodse leven - en aan het Europees Jaar van de jeugd.

CulturEU, online subsidiegids

De culturele en creatieve sectoren worden ook aangemoedigd om gebruik te maken van CulturEU, de onlangs gelanceerde online gids voor alle EU-financiering die voor hen beschikbaar is. De interactieve website verzamelt in totaal 75 financieringsmogelijkheden uit 21 verschillende EU-programma's, van Creatief Europa en Horizon Europa tot InvestEU.

Achtergrond

De culturele en creatieve sectoren zijn altijd een rijk facet van het Europese leven geweest, dat bijdraagt tot de sociale cohesie en diversiteit van Europa, alsook tot de Europese economie, die 4,2% van het totale BBP van de EU en 3,7% van de beroepsbevolking van de EU vertegenwoordigt.

De totale begroting voor Creatief Europa van 2021 tot 2027 bedraagt ongeveer 2,4 miljard euro, een stijging met 63% ten opzichte van 2014-2020. Het verhoogde budget weerspiegelt het engagement van de Europese Unie om de sector te helpen zich te herstellen en de veerkracht voor de komende jaren te bevorderen. Het programma bestaat uit drie luiken:

  • Het luik Cultuur bestrijkt alle gebieden van de culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de nieuwsmedia;
  • Het luik MEDIA biedt steun aan de audiovisuele sector en de filmsector; en
  • Het crossectoraal luik onderdeel biedt mogelijkheden voor sectoroverschrijdende samenwerking.

Openbare en particuliere instanties die actief zijn in de creatieve sectoren kunnen financiering aanvragen met behulp van de Creatief Europa helpdesk Vlaanderen. 

Nog meer subsidienieuws?

Op onze website vind je een handig overzicht van alle EU-subsidiemogelijkheden en een up-to-date overzicht van openstaande en te verwachten calls. Stuur je vraag over Europese subsidies naar subsidieteam@vleva.eu, wij helpen je graag verder.

Meer informatie

2022 Annual Work Programme for the implementation of the Creative Europe Programme

Creative Europe website

Creatief Europa helpdesk Vlaanderen.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons