U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Eu nieuws >

Bulgaars voorzitterschap presenteert opties rond auteursrechtenhervorming

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

De Raad heeft een discussienota gepubliceerd over de controversiële artikelen 11 en 13 van het voorstel m.b.t. de auteursrechtenhervorming. Het document, dat opgesteld werd door het Bulgaarse voorzitterschap, zal als basis dienen voor het expertenoverleg dat normaliter op 12 februari doorgaat. Het bevat de verschillende beleidsopties betreffende de moeilijke artikelen.

Het document zegt dat de vertegenwoordigers van de lidstaten gevraagd op 31 januari gevraagd hebben om ‘optie A’ verder te verkennen. Daarin wordt voorgesteld dat het gebruik van uittreksels uit perspublicaties onderworpen moeten zijn aan de toestemming van de persuitgever. Dit vloeit voort uit de mening van het voorzitterschap dat sommige diensten die vandaag aangeboden worden, direct of indirect gebaseerd zijn op het gebruik van uittreksels van perspublicaties en zelfs een substituut kunnen worden voor de perspublicaties waarvan ze geëxtraheerd zijn.

Bulgaars voorzitterschap presenteert opties rond auteursrechtenhervorming

Het voorzitterschap stelt ook voor de reikwijdte van de bescherming die wordt verleend aan persuitgevers te beperken. Enerzijds door het exclusieve recht om reproductiehandelingen toe te staan ​​of te verbieden. Anderzijds door publicaties die door dienstverleners worden gepresteerd openbaar te maken voor digitaal gebruik.

In het document wordt ook opgemerkt dat de meerderheid van de lidstaten heeft ingestemd met een verlaging van de beschermingstermijn van 20 jaar zoals vastgelegd in artikel 11, lid 4, van het Commissievoorstel.

Met betrekking tot artikel 13 stelt het Bulgaarse voorzitterschap voor zich te concentreren op:

  • Verduidelijken van de definities van de mededeling aan het publiek en de definitie van ‘inhouddiensten’. Het voorzitterschap is van mening dat het gebruik van de definitie van "online-dienst voor het delen van inhoud" het mogelijk zou maken de online-diensten op een duidelijkere manier af te bakenen.
  • Verantwoordelijkheid voor dienstverleners die aan het publiek communiceren en mogelijk verband houden met auteursrechten (mogelijke beperking van aansprakelijkheid onder bepaalde voorwaarden):
    • Daarom vraagt het Bulgaarse voorzitterschap de lidstaten om aan te geven of in gevallen van diensten die een handeling verrichten voor het publiek, en die zijn uitgesloten van artikel 14 van de richtlijn elektronische handel, een gerichte beperking van de aansprakelijkheid moet worden opgenomen.
    • In het document wordt opgemerkt dat standpunten van nationale delegaties nog steeds uiteenlopen wat betreft de noodzaak om diensten die het publiek aanspreken uit artikel 14 van de richtlijn inzake e-handel communiceren, expliciet uit te sluiten.

Maak een account aan

DOSSIER

Modernisering van de Europese auteursrechten

De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.

Lees meer
Volg ons