U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Eu nieuws >

Auteursrechtenhervorming: Plenaire vergadering geeft geen onderhandelingsmandaat

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

Op donderdag 5 juli stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement over hun positie m.b.t. de auteursrechtenhervorming. Bij een positief resultaat konden onderhandelingen met Raad en Commissie worden aangevat. Er werd tegengestemd. 

De plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft met 318 stemmen vóór, 278 stemmen tegen en 31 onthoudingen het voorstel van de Commmissie juridische zaken (JURI) m.b.t. het voorgesteld onderhandelingsmandaat verworpen. 

Het standpunt van het Parlement zal nu tijdens de volgende plenaire vergadering, in september, worden besproken, geamendeerd en in stemming worden gebracht.

Auteursrechtenhervorming: Plenaire vergadering geeft geen onderhandelingsmandaat

Na de stemming zei de rapporteur, Axel Voss (EVP,DL):

"Ik betreur het dat een meerderheid van de leden van het Europees Parlement het standpunt dat ik en de Commissie juridische zaken hebben verdedigd, niet heeft gesteund. Maar dit maakt deel uit van het democratische proces. We zullen nu in september op deze kwestie terugkomen voor verdere overweging en proberen tegemoet te komen aan de zorgen van de mensen, terwijl we onze auteursrechtwetgeving aanpassen aan de moderne digitale omgeving.

Het reglement van het Europees Parlement bepaalt dat indien ten minste 10% van de leden van het Europees Parlement (76) bezwaar maakt tegen het openen van onderhandelingen met de Raad op basis van de in de commissie goedgekeurde tekst, een stemming in de plenaire vergadering zal plaatsvinden. De 76 stemmen werden op tijd gevonden waardoor de stemming vandaag plaatsvond. 

Maak een account aan

DOSSIER

Modernisering van de Europese auteursrechten

De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.

Lees meer
Volg ons