U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Eu nieuws >

Auteursrechtenhervorming: IMCO bespreekt ontwerpadvies

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

IMCO hield op 13/3/17 een debat over het ontwerpadvies van de rapporteur Catherine Stihler (S&D, VK). Binnen de adviserende commissie is geen eensgezindheid over het voorstel.

De rapporteur is van mening dat de toekenning van rechten aan uitgevers van perspublicaties ingevolge artikel 11 onvoldoende gerechtvaardigd is: “Weliswaar kunnen uitgevers met uitdagingen te maken hebben wanneer zij in licentie gegeven auteursrechten gebruiken, maar deze kwestie moet via een handhavingsregeling worden aangepakt. Door eenvoudige wijzigingen aan te brengen in artikel 5 van Richtlijn 2004/48/EG opdat het ook van toepassing is op persuitgevers, kunnen de noodzakelijke en geschikte middelen worden aangereikt om deze kwestie op te lossen”

Ze voegde hier nog aan toe dat volgens het internationaal recht perspublicaties buiten het toepassingsgebied van auteursrechten vallen.

Auteursrechtenhervorming: IMCO bespreekt ontwerpadvies

Een tweede groot probleem situeert zich bij artikel 13. Volgens de rapporteur moeten scheppende kunstenaars en rechthebbenden correct vergoed worden wanneer hun content gebruikt wordt op digitale platforms: “ Dit moet echter bereikt worden zonder negatieve gevolgen voor de digitale economie of internetvrijheden van consumenten. Met de huidige formulering van artikel 13 is dit niet mogelijk. In het artikel zijn strenge eisen vervat die een belemmering kunnen vormen voor nieuwe en opkomende bedrijven die de markt willen betreden”

Reacties van de IMCO-commissie

  • Dita Charaznova (ALDE, Tsjechië) en Kaja Kallas (ALDE, Estland): ondersteunen beide opmerkingen van de rapporteur.

  • Julia Reda (Greens/EFA, Duitsland) en Daniel Dalton (ECR, VK): Ook zij ondersteunen de rapporteur en voegen toe dat problemen rond persuitgevers niet moeten aangepakt worden in deze richtlijn. 
  • Pascal Arimon (EVP, België) en Marc Tarabella (S&D, België): zij zijn het niet eens met de rapporteur. Zij vinden dat er dringend nood is aan een bescherming voor persuitgevers. Volgens hen is dit noodzakelijk om de kwaliteit van pers te garanderen. 

Volgende stappen

  • De ontwerptekst van JURI (lead) wordt komende dagen verwacht. Ze zouden dit bespreken op 22/3. Een stemming over het rapport wordt verwacht eind mei.
  • IMCO stemt over hun ontwerpadvies op 30 mei.
  • De Raad vergadert op 21 en 22 maart over dit dossier. 

Maak een account aan

DOSSIER

Modernisering van de Europese auteursrechten

De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.

Lees meer
Volg ons