Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Dossiers >

Modernisering van de Europese auteursrechten

De commissie lanceerde midden september 2016 een voorstel tot hervorming van het auteursrecht in de Europese Unie. Ze willen een beter evenwicht vinden tussen het vergoeden van 'makers' (bv. artiest) en de 'verspreiders' (bv. YouTube) van de content.

Het Parlement stemde in september 2018 over zijn onderhandelingspositie over het voorstel. De onderhandelingen met de Raad en de Commissie moeten nu worden aangevat. 

De commissie lanceerde in september 2016 een voorstel tot hervorming van het auteursrecht in de Europese Unie. Het heeft als doelstelling om de 'makers' van content meer te belonen. Want vandaag profiteren vooral (Amerikaanse) internet-giganten van deze content. Maar tegenstanders van dit voorstel zeggen dat deze richtlijn het idee van volledig vrij internet tegengaat. 

De veelbesproken richtlijn zal nog niet meteen definitief gestemd worden in het Parlement of de Raad. Er is nog veel discussie. 

Reactie van het Parlement

Reactie van de Raad

 • De Raad is nog steeds bezig met het bepalen van zijn positie. 

Maak een account aan

Auteursrechtenhervorming: nog veel discussie

Icon NIEUWS Auteursrechtenhervorming: nog veel discussie

22 november 2018 - door Nand De Klerck

De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement (JURI) is op 20 november 2018 op de hoogte gebracht van de voortgang van de trialoogonderhandelingen over de auterusrechtenhervorming. ...

Lees meer
Europees Parlement neemt positie in over online auteursrechten

Icon NIEUWS Europees Parlement neemt positie in over online auteursrechten

12 september 2018 - door Nand De Klerck

Het Parlement heeft op woensdag 12 september een herziene onderhandelingspositie ingenomen over online auteursrechten. De onderhandelingen met de Raad en de Commissie kunnen nu van start gaan!...

Lees meer
Auteursrechtenhervorming: Plenaire vergadering geeft geen onderhandelingsmandaat

Icon NIEUWS Auteursrechtenhervorming: Plenaire vergadering geeft geen onderhandelingsmandaat

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

Op donderdag 5 juli stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement over hun positie m.b.t. de auteursrechtenhervorming. Bij een positief resultaat konden onderhandelingen met Raad en...

Lees meer
Bulgaars voorzitterschap presenteert opties rond auteursrechtenhervorming

Icon NIEUWS Bulgaars voorzitterschap presenteert opties rond auteursrechtenhervorming

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

De Raad heeft een discussienota gepubliceerd over de controversiële artikelen 11 en 13 van het voorstel m.b.t. de auteursrechtenhervorming. Het document, dat opgesteld werd door het Bulgaarse...

Lees meer
Auteursrechtenhervorming: een nieuwe week, een nieuwe stap richting compromis

Icon NIEUWS Auteursrechtenhervorming: een nieuwe week, een nieuwe stap richting compromis

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

Het Estse voorzitterschap zet zijn inspanningen voort om meer vooruitgang te boeken in de discussies over de hervorming van het auteursrecht. In een ontwerp-compromis dat op maandag 4 en dinsdag 5...

Lees meer
 • Auteursrechten op agenda Frans-Duitse top in Metz

  Frankrijk en Duitsland gaan samenwerken om hun belangen te verdedigen in de strategie van de Europese Commissie rond de eengemaakte digitale markt. Ze spraken dat af op 7 april in Metz, tijdens een 18de gezamenlijke Frans-Duitse top.
  Frankrijk en Duitsland zijn het eens: samenwerken rond een aantal onderdelen van de strategie van de Europese Commissie om de digitale markt één te maken, moet de positie van beide landen in het dossier versterken. Ze bevestigden ook hun steun aan de basisprincipes territorialiteit, culturele diversiteit en culturele uitzonderingen.

  Ze tekenden twee verklaringen in Metz:

  de eerste over auteursrechten 
  een tweede over cultuur en de media 
  De Franse en Duitse ministers bevestigden de vitale rol van auteursrechten ter ondersteuning van innovatie, creativiteit en de promotie van culturele diversiteit en vragen de Commissie nu om een aantal prioriteiten in acht te nemen bij de hervorming van het auteursrecht (mei-juni), namelijk 

  de rol van digitale platformen en tussenpersonen
  de haalbaarheid van de regels voor uitzonderingen en het kopiëren voor privégebruik
  het bewaken van de subsidiariteit
  Ze legden ook de nadruk op het belang van landengebonden regels voor het overleven van de creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector en de film.

  In de gezamenlijke verklaring over cultuur en media herhaalden de ministers hun wil om culturele diversiteit te beschermen, zowel bij de hervorming van de richtlijn over audiovisuele media als in transnationale handelsakkoorden zoals TTIP. Frankrijk en Duitsland - in deze gesteund door Italië - zetten ook hun pleidooi voor een instrument om illegale handel in culturele goederen te bestrijden in de verf. Wat dat laatste betreft kregen ze de toezegging van Europees Commissaris Tibor Navracsics die tijdens de Raad Cultuur toezegde dit te willen onderzoeken. Hij start nog dit jaar een haalbaarheidsstudie waarin onder andere fiscale en douane kwesties en de omvang van bedragen die met dergelijke illegale import gepaard gaan, aan bod komen. 

 • De Raad bepaalt houding ivm voorstel verordening portabiliteit van onlineinhoudsdiensten

  In een vergadering van de Raad op 26 april 2016 werd de houding ten aanzien van het voorstel van verordening overeengekomen.

  De grote lijnen in reactie op het voorstel van de Commissie werden vastgelegd.

  The president of the Council and minister for economic affairs of the Netherlands, Henk Kamp, made the following comments: "This initiative will make life easier for European citizens when they travel, by allowing them to keep accessing online content they have legally acquired or subscribed to in their home member state when they are temporarily in another member state. This means that citizens who are in another member state for purposes such as holidays or business trips can enjoy for example music, films, games or sporting events just like at home".

  De Raad toonde zich ook bereid de onderhandelingen met het Parlement te willen openen, zodra het Parlement haar standpunt heeft vastgelegd

 • Raad en Parlement reageren niet op de Mededeling van de Commissie

  De Raad en het Parlement kozen er voor om niet formeel te antwoorden op de Mededeling van de Europese Commissie van 9 december 2015 onder de titel 'Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten'

  De werkzaamheden rond de mededeling zijn daarmee te beschouwen als afgerond.

  Het "voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van onlineinhoudsdiensten in de interne markt", dat onderdeel uitmaakte van het gepresenteerde pakket op 9 decemeber 2015 kent wel zijn verdere verloop via codecisie.

  Stap
 • Europees Hof van Justitie: BitTorrent sites verantwoordelijk voor piraterij

  Het Europees Hof van Jusitie, bij monde van advocaat generaal Maciej Szpunar, presenteerden op 8/2/17 hun conclusies over een rechtszaak. Een groep Nederlandse auteursrechtenbeschermers spanden een zaak aan tegen één van de bekendste torrentswebsite: The Pirate Bay. Na verschillende rechtszaken op nationaal niveau kwam het dossier bij het Europees Hof van Justitie terecht. Het Hof besliste dat torrentswebsites, zoals The Pirate Bay, schuldig zijn aan het schenden van de auteursrechten omdat ze illegaal verspreiden van content mogelijk maken.

  Deze zaak kan een belangrijke impact hebben op toekomstige rechtszaken.

  Stap
 • Stemming amendementen in IMCO uitgesteld

  De IMCO commissie in het Europees parlement heef zijn timetable voor het dossier 'hervorming auteursrechten' gewijzigd. Normaal gezien ging er gestemd worden op 30 mei. Dit werd nu verplaatst naar 8 juni. Er wordt verwacht dat de amendementen, die ingediend moesten worden voor 29/3/17, snel gepubliceerd zullen worden.

 • Stemming plenaire Europees Parlement

  Op donderdag 5 juli stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement over hun positie m.b.t. de auteursrechtenhervorming. Bij een positief resultaat konden onderhandelingen met Raad en Commissie worden aangevat. Er werd tegengestemd.

  Het standpunt van het Parlement zal nu tijdens de volgende plenaire vergadering, in september, worden besproken, geamendeerd en in stemming worden gebracht.

Europese Commissie

Europees Parlement

Rapporteur: JURI (Lead): Axel Voss (EPP, Germany)

Schaduwrapporteurs:

 • Jiří Mastalka (GUE/NGL, Czech Republic)
 • Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D, Poland)
 • Angel Dzhambazki (ECR, Bulgaria)
 • Jean-Marie Cavada (ALDE, France)
 • Julia Reda (Greens/EFA, Germany)
 • Isabella Adinolfi (EFDD, Italy)
 • Marie-Christine Boutonnet (ENF, France).

 

Raad van de Europese Unie

 • Alexander De Croo, federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post
 • Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Volg ons