U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Music Moves Europe Preparatory action 2020: Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem

Deadline

Code

EAC/S15/2020

Inleiding

Het Europese muziekecosysteem is zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie en heeft daardoor nood aan een veerkrachtig en rechtvaardig herstelbeleid. Met deze oproep wil de Europese Commissie de Europese muzieksector aansporen om zich verder duurzaam en weerbaar te ontwikkelen, met oog voor de nieuwe realiteit en actuele beleidsthema's als duurzaamheid en digitalisering

Via deze oproep is de Europese Commissie op zoek naar één consortium van co-kandidaten, dat de toekomstige actie Music Moves Europe - stimuleren van de Europese muziekdiversiteit en het Europese muziektalent effectief in werking kan brengen vanaf 2021, in het kader van het nieuwe Creative Europe-programma (2021-2027).  

Doelstellingen

Takenpakket 

 • Strategisch: ontwerp van een steunregeling mét een beoordelingssysteem voor projectsubsidies binnen het Music Moves Europe-kader, op basis van een behoefteanalyse
 • Operationeel: in werking brengen van het systeem, incluis het uitvoeren van het volledige beoordelingstraject van de toekomstige subsidieaanvragen MME - stimuleren van de Europese muziekdiversiteit en het Europese muziektalent 
 • Strategisch & operationeel: evaluatie van de werking van het beoordelingssysteem. 

Budget

 • De Europese steun voor dit ene geselecteerde consortium bedraagt 2,5 miljoen euro.
 • Max. 90% (= 2,5 miljoen euro) is subsidieerbaar; minimum 10% eigen inbreng is vereist. Anders gezegd, dient het totale projectbudget minimaal 2.777.778 euro te bedragen. 

Begunstigden

 • Slechts één consortium, bestaande uit minstens 2 partnerswordt gekozen. Eén van deze partners dient zich aan als projectcoördinator
 • Enkel publieke of privaatrechtelijke organisaties komen in aanmerking, zoals verenigingen zonder winstdoeleinden (privaat- of publiekrechtelijk), overheden (nationaal, regionaal, lokaal),  internationale organisaties of winstmakende entiteiten.
 • Het consortium vereist de deelname van één Europese organisatie die de muzieksector in minstens 20 Europese lidstaten - op een evenredige wijze -vertegenwoordigt

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Creative Europe Desk Culture:
Gudrun Heymans - gudrun.heymans@vlaanderen.be 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons