U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Modules for Master Degrees in Arts and Science ( Connect/2017/3346110)

Deadline

Inleiding

De Europese Commissie lanceert een pilootoproep voor innovatieve interdisciplinaire modules voor masteropleidingen, waarbij kunst en ICT worden gecombineerd met ondernemende vaardigheden en zakelijke insteken.

Doelstellingen

Creatieve industrieën ervaren een belangrijke kloof tussen creativiteit en technologie. Deze actie, voorzien door Creatief Europa, streeft naar het bevorderen van een interdisciplinaire benadering in master- en universitaire cursussen door middel van cross-sectorale curricula die technologie met kunst combineren.  De actie wordt geïmplementeerd door het ontwerpen en implementeren van innovatieve modules die opgenomen worden in bestaande kunst, cultuur, wetenschap, techniek, technologie en / of andere relevante masteropleidingen.  De modules moeten worden ontworpen met het oog op: 

 • Het uitrusten van studenten in kunst en creativiteit, zaken en technologie met kennis en kernoverdraagbare competenties die ze nodig hebben om te werken in de culturele en creatieve sectoren;
 • Verbetering van de kwaliteit en relevantie van kunst- en cultuuronderwijs door de link met technologie te maken;
 • Het ontwikkelen van een ondernemerscultuur bij studenten en onderwijzend personeel;
 • Stimulerende innovatieve leeromgevingen creeëren door creatieve en digitale disciplines meer te linken. 

De implementatie van de modules zien er zo uit: 

 • Testen en valideren van de modules, indien nodig bijsturen. 
 • Het Europees Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) toepassen op de modules;
 • Uitwisseling van resultaten;
 • Sterktes indentificieren en kijken hoe deze naar andere disciplines kunnen worden getransponeerd. 

Budget

1,50 Million EUR

Info & contact

Meer info en vereiste documenten vindt u hier terug. 

Bij vragen kan u het Vlaams contactpunt contacteren: creativeeuropeculture@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons