U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Mobiliteit van makers (pilootproject)

Deadline

Inleiding

Hyper Global x Hyper Local, een open oproep die makers uitnodigt om te onderzoeken wat het betekent om zowel fysiek verbonden te zijn met lokale contexten als digitaal op wereldwijde schaal wanneer reizen en fysieke uitwisseling niet mogelijk zijn. De oproep richt zich tot makers in de breedste zin van het woord, waaronder creatieve professionals die met technologie en / of traditionele gereedschappen en methoden werk en projecten maken, kunstenaars, ambachtslieden, beeldhouwers en textielontwerpers.

Doelstellingen

De oproep staat open voor internationale teams die worden vergezeld door een gemeenschappelijk doel, project en / of doel om te verkennen tijdens de uitwisseling, terwijl ze nieuwe vormen voor samenwerking verkennen en er zullen 10 uitwisselingen zijn die gepland staan in de maand februari 2021.

Met betrekking tot de huidige omstandigheden die zijn veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, zal de regeling potentiële online en hybride uitwisselingsformats testen met creatievelingen en makers die een laboratorium of werkstation en / of bijbehorende apparatuur nodig hebben. Deelnemers die deelnemen aan de uitwisseling zullen worden ondersteund bij het verkennen van de meest efficiënte manieren om kennis uit te wisselen en vaardigheden te ontwikkelen, en worden uitgenodigd om de digitale ruimte te gebruiken als een plek voor kennisuitwisseling en co-creatie door een combinatie van lokaal onderzoek en online internationaal delen.

Onderwerpen die verband houden met het thema dat kunnen worden onderzocht, kunnen zijn, maar zijn zeker niet beperkt tot:

 • Nieuwe manieren van werken in gedistribueerde formaten die fysieke artefacten produceren en ontwerpen.
 • Aanpassingen aan werkruimten en de vorming van huishoudelijke laboratoria om werk te creëren en de praktijk uit te breiden.
 • Ontdekkingen en samenwerkingen met lokale gemeenschappen en beoefenaars tot stand gebracht door lockdowns en het minimaliseren van reizen in 2020.

Budget

Voor elk deelnemend team is een budget van € 1000 beschikbaar voor de productie van het online uitwisselingsproject. In de aanvraag moet door elk team een geraamd budget voor het project worden ingediend, waarin wordt aangegeven hoe het onder de deelnemers aan de uitwisseling zal worden verdeeld. Merk op dat de aanvragende partij degene is die het volledige budget ontvangt en verantwoordelijk is voor het verdelen van het budget volgens het projectvoorstel.

Begunstigden

De volgende aanvragers komen in aanmerking:

 • creatieve professionals die werk en projecten maken met behulp van technologie en/of traditionele gereedschappen en methoden
 • kunstenaars
 • ambachtslieden
 • beeldhouwers
 • textielontwerpers

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van European Creative Hubs Network.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons