U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

micro-projecten Euregio Maas-Rijn

Deadline

Inleiding

Interreg Euregio Maas-Rijn lanceert een call voor microprojecten. U kan indienen tot 8/1/17

Doelstellingen

Projectvoorstellen kunnen binnen één van de volgende vier maatregelen worden ingediend (de duiding van deze maatregelen is slechts indicatief):

 • Cultuur & sport: Organisatie van sport- en cultuurevents (met inbegrip van events met betrekking tot natuur en landschap), productie van een voorstelling of tentoonstelling,…;
 • Arbeidsmarkt, onderwijs & jeugd: Conferenties e.a. inzake diploma-erkenning en stages, uitwisseling van studenten tussen onderwijsinstellingen, traineeprogramma’s binnen overheidsorganisaties,…;
 • Communicatie en marketing: Ontwikkeling van brochures e.a. mbt euregionale thema’s, productie van een TV- en/of radioprogramma, rubriek in een krant of tijdschrift;
 • Burgerparticipatie & publieke dienstverlening: Seminarie, conferentie e.a. ikv burgerparticipatie, het verbeteren van publieke dienstverlening, viering/herdenking van een historische gebeurtenis.

Budget

Mits goedkeuring worden 50% van de projectkosten gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met een maximum van 37 500 euro voor de maatregel “Communicatie en marketing” en 20 000 euro voor de overige maatregelen.

Begunstigden

Als projectverantwoordelijke en projectpartner komen openbare instellingen en verenigingen zonder winstoogmerk met een zetel in de Euregio Maas-Rijn (provincies B. Limburg, N. Limburg, Luik, Region Aachen, Ost-Belgien) of Rijnland-Palts in aanmerking. Verder dient het projectvoorstel te berusten op een grensoverschrijdend partnerschap (minimum 2 partners), en een duidelijk en structureel grensoverschrijdend karakter te hebben.

Info & contact

Bijkomende informatie is terug te vinden via de volgende link http://www.euregio-mr.com/nl/nieuws/people-to-people-oproep-tot-indiening-van-micro-projecten

Als u vragen heeft of een projectvoorstel wenst te bespreken, kan u contact opnemen met:

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europese Territoriale Samenwerking

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • Via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • Via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Vlaanderen neemt in 2014-2020 deel aan negen Interreg-programma’s:

 • Grensoverschrijdende programma’s: Grensregio Vlaanderen-Nederland, Euregio Maas-Rijn, Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Zeeën
 • Transnationale programma’s: Noordzeeregio en Noordwest Europa 
 • Interregionale programma’s: Interreg Europe, Urbact en Interact

Doelstellingen

Interreg is bedoeld voor initiatieven die om grensoverschrijdende samenwerking vragen tussen meerdere spelers, sectoren en bestuursniveaus. Onder andere voor schaalvoordelen en efficiëntiewinsten.

De Interreg-programma’s zijn opgebouwd rond:

 • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
 • Overgang naar een koolstofarme economie
 • Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 
 • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen

Vlaanderen legt extra accenten volgens de kenmerken of noden van een programmagebied of samenwerkingsniveau:

 • Grensoverschrijdende programma’s: versterking en uitbouw van de arbeidsmarkt in grensregio’s
 • Transnationale programma’s: samenwerking rond transnationale transportstromen en logistieke thema’s
 • Interregionale programma’s: verbetering van beleidsinstrumenten rond regionale ontwikkeling (Interreg Europe) en duurzame
 • Stedelijke ontwikkeling (Urbact)

Budget

Grensoverschrijdende programma’s:

 • Grensregio Vlaanderen-Nederland: 152 miljoen euro
 • Euregio Maas-Rijn: 96 miljoen euro
 • Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: 166 miljoen euro 
 • 2 Zeeën: 257 miljoen euro

Transnationale programma’s:

 • Noordzeeregio: 167 miljoen euro 
 • Noordwest Europa: 396 miljoen euro

Interregionale programma’s:

 • Interreg Europe: 359 miljoen euro
 • Urbact: 74 miljoen euro 
 • Interact: 39 miljoen euro

Begunstigden

Wie maakt er kans op subsidies uit de Interreg programma’s?

 • alle juridische entiteiten

Regio

 • Afhankelijk van programma komen verschillende landen in aanmerking.

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

 

economie.europa@vlaanderen.be

02 553 38 63

Grensregio Vlaanderen-Nederland

Jorre Vandamme

jorre.vandamme@vlaio.be

02 553 37 70

Euregio Maas-Rijn

In afwachting van vervanging

   

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

2 Zeeën

Dries Debruyne

d.debruyne@interreg2seas.eu

050 40 33 73

 

Matthias Verhegge

m.verhegge@interreg2seas.eu

 

Noordzee Regio

Sandra Vandewiele

sandra.vandewiele@vlaio.be

02 553 37 29

Noordwest-Europa

Matthias Verhegge

matthias.verhegge@vlaio.be

02 553 37 29

Interreg Europa

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

INTERACT

Programmasecretariaat

ip.viborg@interact-eu.net

 
Lees meer
Volg ons