U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem

Deadline

Code

EAC/S15/2020

Inleiding

De Europese Commissie heeft in het kader van het sectorgerichte initiatief Music Moves Europe de voorbereidende oproep Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem gepubliceerd.  

De deadline om in te dienen is 15 september 2020.  

Het Europese muziekecosysteem – zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie – heeft nood aan een veerkrachtige en rechtvaardig herstelbeleid dat op twee pijlers steunt: duurzaamheid en digitalisering. Uiteindelijk stimuleert deze oproep de Europese muzieksector om, ook na de COVID-19-crisis, zich verder duurzaam en meer weerbaar te ontwikkelen met een proactief oog voor de nieuwe realiteit en nieuwe trends. 

Deze oproep zoekt 1 consortium van co-kandidaten dat de voorbereidende actie Music Moves Europe - stimuleren van de Europese muziekdiversiteit en het Europese muziektalent effectief in werking brengt in 2021, gedurende het nieuwe Creative Europe programma 2021-2027.  

Budget

 • Het volledige budget is 2,5 miljoen euro. Dit is ook het volledige projectbudget omdat er slechts 1 consortium wordt geselecteerd. 
 • Max. 90% (= 2,5 miljoen euro) is subsidieerbaar. Er is dus min. 10% eigen inbreng vereist. 
 • Dit betekent: min. 2.777.778 euro projectbudget bij een maximaal gebruik van het oproepbudget van 2,5 miljoen euro (meer investeren dan de vereiste 10% mag uiteraard). 

Begunstigden

 • Slechts 1 consortium van co-kandidaten komt in aanmerking met minstens 2 partners. 1 partner is de leidende coördinator. 
 • De partner is een publieke of privaatrechtelijke organisatie (natuurlijke personen komen voor deze oproep niet in aanmerking) zoals verenigingen zonder winstdoeleinden (privaat- of publiekrechtelijk), overheden (nationaal, regionaal, lokaal),  internationale organisaties en winstmakende entiteiten.
 • 1 Consortium van minstens 2 afzonderlijke entiteiten (hiervoor komt ook een natuurlijke persoon of een entiteit zonder wettelijke basis in aanmerking).
 • Vereist binnen het consortium: 1 Europese organisatie die de muzieksector in minstens 20 Europese lidstaten op een evenredig verspreidde wijze vertegenwoordigt. 

Info & contact

Indiening aanvraag 

 • De indiening dient per post of koerier te gebeuren. Indiening per e-mail, USB-sleutel of fax is niet toegelaten.
 • Deadline post: 15 september 2020, 23u59
 • Deadline koerier: 15 september 2020, tussen 7u30 en 17u00.

Meer details kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Neem contact op met de Creative Europe Desk via Gudrun Heymans, gudrun.heymans@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons