U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content

Deadline

Code

EACEA 06-2019

Inleiding

Innovatieve technologieën kunnen bruggen bouwen tussen de verschillende culturele en creatieve sectoren. De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sector staat centraal in de #Digital4Culture strategie van de Europese Commissie. Dat is de strategie van de Commissie die cultuur en digitaal met elkaar verbindt, waarbij het digitale potentieel wordt gebruikt om de positieve economische en maatschappelijke effecten van cultuur te versterken.

In het kader van deze oproep zullen projecten worden uitgevoerd op het kruispunt van de verschillende culturele en creatieve sectoren (inclusief de audiovisuele sector), door middel van het gebruik van innoverende technologieën. Twee oproepen, waaronder deze (EACEA 06-2019), worden door middel van een pilot getest. De tweede oproep wordt gepubliceerd zodra het werkprogramma 2020 is goedgekeurd.

Doelstellingen

Er wordt steun verleend aan:

 1. projecten waarin nieuwe vormen van creativiteit op het kruispunt van de verschillende culturele en creatieve sectoren, inclusief de audiovisuele sector, door het gebruik van innovatieve technologieën, zoals VR, aan bod komen.
 2. Of projecten met innovatieve sectoroverschrijdende initiatieven en instrumenten om de toegang, distributie, promotie en/of de valorisatie van cultuur en creativiteit, inclusief cultureel erfgoed, te vergemakkelijken.

De nadruk moet liggen op de volgende aspecten:

 • probleemoplossende benadering en aanpak voor de uitdagingen waar de culturele en creatieve sector momenteel voor staat;
 • publiek en gebruikerservaring zijn van essentieel belang bij het identificeren van het probleem;
 • technologie is eerder een middel om belangrijke problemen aan te pakken dan een doel op zich;
 • ondersteuning van innovatie op het gebied van de creatie, distributie en bevordering van creatieve inhoud, waarbij sectoroverschrijdende samenwerking en het gebruik van ontsluitende technologieën ook een doelstelling is.

Budget

De totale begroting van deze oproep: 1,75 miljoen euro.
Het minimumbedrag per project 150.000 euro.
Deadline om in te zenden: 20 juni 2019 (12u00)
Het Agentschap verwacht tussen de 6 en 10 projecten te financieren.
Aanvragers worden in oktober 2019 geïnformeerd.

Begunstigden

Het voorstel moet worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie juridische entiteiten uit ten minste drie verschillende landen die aan het Creative Europe programma deelnemen. Het consortium dient een scala aan expertise in de culturele en creatieve sector, waaronder de audiovisuele sector, te presenteren.

Info & contact

Neem contact op met het Vlaamse contactpunt voor Creative Europe:

Gudrun Heymans (gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be) en Frank Herman (frank.herman@vlaanderen.be).

Lees de volledige oproep na op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons