U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Creatief Europa - Media: filmfestivals

Deadline

Doelstellingen

Het doel van deze subsidie is om filmfestivals met een Europese programmatie te ondersteunen en activiteiten te stimuleren die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken bevorderen.  De filmfestivals voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • ze richten de aandacht op audience development (en specifiek op jonge publieken en atypische festivalpublieken) d.m.v. diverse activiteiten voor tijdens en na het festival, inclusief activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en/of decentralisaties naar andere steden (met kleinere nationale partnerfestivals en/of cross-border)
 • ze leggen een duidelijke nadruk op innovatieve acties in publieksbereik en audience development d.m.v. het gebruik van de laatste digitale technologieën en instrumenten zoals sociale media en online activiteiten om een permanente community op te bouwen.
 • ze organiseren initiatieven rond filmeducatie in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen;
 • ze leggen een duidelijke nadruk op Europese films, en in het bijzonder op films afkomstig uit landen met een lage productiecapaciteit*;
 • ze bieden een geografisch diverse en hoofdzakelijk niet-nationale Europese programmatie;
 • ze hebben concrete en haalbare ontwikkelingsstrategieën op het gebied van artistieke visie, organisatie en financiering.
 • minstens 70% van de subsidieerbare programmatie OF minstens 100 langspeelfilms (of 400 kortfilms) binnen de programmatie zijn afkomstig uit de deelnemende landen van het Media-programma. Bovendien zijn binnen die programmatie uit 'deelnemende landen':
 • 50% van de films niet-nationaal;
 • en ten minste 15 deelnemende landen vertegenwoordigd.
 • de subsidieerbare programmatie bestaat uitsluitend uit narratieve audiovisuele kort- en/of langspeelfilms (fictie en non-fictie) die vertoond worden aan het publiek tijdens het festival en opgenomen zijn in de officiële catalogus;
 • de start van het festival vindt plaats tussen 1 mei 2017 en 31 oktober 2017 (indienen eerste deadline: 24 november 2016) of tussen 1 november 2017 en 30 april 2018 (indienen tweede deadline: 27 april 2017).

*Landen met een lage productiecapaciteit zijn: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarijë, Ijsland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Roemanië, Slovakije, Slovenië en FYROM (Macedonië).

 

 

Budget

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 2.9 miljoen euro.De financiële bijdrage voor de cofinanciering van de jaaractiviteiten van een festival is een forfaitair bedrag (max. 60% van de totale kosten) berekend op basis van het aantal Europese films in de programmatie.

Begunstigden

Wat wordt verstaan onder een filmfestival?

een audiovisueel festival dat films programmeert (fictie, documentaire of animatie), die vertoond worden aan brede publieken inclusief het grote publiek alsook geaccrediteerde internationale filmprofessionals en pers dat plaats vindt tijdens een specifieke periode, in een vooraf bepaalde stad, en dat een duidelijke regulering/selectie procedure heeft. Thematische festivals zoals culturele events, kunst-, technologie- en wetenschapsgerelateerde events alsook festivals gericht op reclamespots, live-broadcast events, videoclips, videogames, amateurfilm en niet-narratieve artistieke werken en festivals met specifieke thema's zoals ecologie, gastronomie, archeologie, antropologie, wetenschap, milieu, toerisme, sport etc. komen niet in aanmerking. Natuurlijke personen komen ook niet in aanmerking.

Info & contact

Alle info over deze call op http://www.creativeeurope.be/nl/subsidie/filmfestivals#voorwaarden

Contact in Vlaanderen:

Mediadesk

Joyce Palmers: joyce.palmers@cjsm.vlaanderen.be - T: +32 2 553 41 07

Delphine Dumon: delphine.dumon@cjsm.vlaanderen.be - T: +32 2 553.41.68

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons