U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

International Cooperation on Quantum Technologies

Deadline

Code

FETFLAG-06-2020

Inleiding

Quantumtechnologieën is een opkomende sleuteltechnologie. Om zijn doelstellingen te bereiken, zou het Quantum Technologies FET Flagship kunnen profiteren van internationale samenwerkingsactiviteiten met niet-Europese partners met competenties die complementair zijn aan die of die niet beschikbaar zijn binnen Europa. Dergelijke activiteiten zijn gericht op het bieden van een duidelijke win-win situatie voor alle betrokken partijen. Doellanden zijn de VS, Canada en Japan.

Doelstellingen

De actie moet een routekaart voor internationale samenwerking opleveren, waarin wordt aangegeven waar de sterke punten van Europa liggen, welke competenties in Europa ontbreken en in welke van de doelregio's die kunnen worden gevonden. De actie moet de overeenkomstige nationale innovatiestrategieën in de derde landen en de beschikbare financieringssystemen en betrokken financieringsinstanties in kaart brengen. De actie moet concrete aanbevelingen doen voor internationale samenwerkingsacties, inclusief hoe deze kunnen worden vastgesteld met behulp van de beschikbare financieringsinstrumenten, en moet de doelregio identificeren op welke gebieden er een win-win is. De analyse en aanbevelingen op basis van de routekaart moeten gebaseerd zijn op een duidelijke methodologie, waarbij ook rekening wordt gehouden met benchmarkingactiviteiten die momenteel in het vlaggenschip worden uitgevoerd. Nauwe coördinatie van de actie met de bestaande vlaggenschipcoördinatie- en ondersteuningsactie wordt als essentieel beschouwd voor een succesvolle implementatie.

De activiteiten moeten openbare raadplegingen met de relevante belanghebbenden omvatten, workshops met leidende personen uit wetenschap, industrie en beleidsmakers en onderzoeksmissies.

De Commissie is van mening dat voorstellen om een ​​bijdrage van de EU van maximaal 500.000 EUR en een looptijd van 36 maanden mogelijk maken, deze specifieke uitdaging op de juiste wijze kunnen aanpakken. Dit sluit echter niet uit dat er voorstellen worden ingediend en geselecteerd die om andere bedragen of looptijden vragen.

Verwacht effect:

 • Verhoogde effectiviteit van het Europese Quantum Flagship door een gerichte strategie voor internationale samenwerking.
 • Meer netwerken tussen Europese en internationale belanghebbenden die uitblinken in kwantumtechnologieën;
 • Verhoogde wetenschappelijke en technische kennis
 • Verbetering van het concurrentievermogen van de Europese industrie door internationale samenwerkingsmogelijkheden te openen en toegang te krijgen tot toekomstige markten.

Budget

500 000 euro

Begunstigden

Alle info vind je terug in annex a, annex b en annex c

Info & contact

Alle info vind je hier terug. 

Het nationaal contactpunt voor deze oproep is margot.beereboom@fwo.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons