U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU DEAR: Call for Proposals

Deadline

Code

EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi

Inleiding

Het EU-programma voor ontwikkelingseducatie en -bewustmaking (DEAR) bevordert en maakt actieve betrokkenheid van EU-burgers, vooral jongeren, bij ontwikkelingsvraagstukken en de aanpak van mondiale uitdagingen op lokaal en mondiaal niveau. Het is ook een belangrijk instrument voor de bevordering van Europese waarden zoals gelijkheid en solidariteit. Het programma wordt sinds 1978 onder verschillende vormen en namen uitgevoerd,

Het evolueerde mee met het ontwikkelingsbeleid van de EU, de prioriteiten van de EU en het bewustzijn van alle EU-burgers van ontwikkeling en mondiale vraagstukken bij alle EU-burgers.
Mondiale uitdagingen (zoals de drievoudige planetaire crisis - klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling -, ongelijkheid, illegale migratie en andere) zijn de afgelopen jaren dringender geworden, en sommige daarvan nog verergerd door de COVID-19-pandemie. Dit zet de deur wijd open voor al te simplistische oplossingen voor complexe problemen, en kan leiden tot afnemende solidariteit en toenemende nationalistische tendensen. Tegelijkertijd geven de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne onze samenlevingen een impuls om zich meer bewust te worden van de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid en de noodzaak om te handelen in overeenstemming met de Europese waarden.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het DEAR-programma en van deze oproep is te komen tot een meer inclusieve samenleving met een ontwikkeld gevoel van medeverantwoordelijkheid voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling en mondiale uitdagingen (met name mondiale ongelijkheden en ecologische crisissen).

De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn

  1. meer EU-burgers, waaronder jongeren, hebben een kritisch inzicht in de wereld en van hun eigen rol daarin, en hebben er belang bij zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling;
  2. meer EU-burgers, waaronder jongeren, zetten zich actief in voor duurzame ontwikkeling op lokaal en mondiaal niveau;
  3. Onderwijs in mondiaal burgerschap wordt beter geïntegreerd in formeel en niet-formeel onderwijs in de lidstaten van de EU. lidstaten.

Budget

Het totale indicatieve bedrag dat in het kader van deze oproep beschikbaar wordt gesteld, is 93 590 000 EUR, waarvan
73 590 000 EUR bestemd is voor maatschappelijke organisaties (maatschappelijke organisaties als hoofdaanvrager) en 20 000 000 EUR voor lokale overheden (lokale overheden als hoofdaanvrager).

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op de website van het DEAR programma.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor ontwikkelingseducatie en bewustmaking van de Europese Unie - DEAR

Inleiding

Het programma voor ontwikkelingseducatie en bewustmaking van de Europese Unie (DEAR) steunt projecten die Europeanen betrekken bij wereldwijde kwesties van sociale, economische en ecologische ontwikkeling.

 

Het DEAR-programma, dat wordt beheerd door DG INTPA, bevordert actief burgerschap en kritisch inzicht in kwesties van duurzame ontwikkeling, de onderling afhankelijke wereld en de rol van mensen als veranderaars. Met haar projectoproepen ondersteunt het programma Europese maatschappelijke organisaties en lokale overheden om mensen te betrekken bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. Bekijk de video met uitleg over DEAR  voor meer informatie.  

Doelstellingen

Het DEAR-programma werkt samen met maatschappelijke organisaties en lokale overheden om mondiale rechtvaardigheid, mensenrechten, duurzame ontwikkeling en democratische participatie te bevorderen. 

Budget

Het DEAR-programma verstrekt jaarlijks 30 miljoen aan projecten in alle EU-lidstaten en dekt diverse thema's - van duurzame consumptie, klimaatverandering en tot gender-gelijkheid en onderwijs.

  • Internationale organisaties
  • Lokale overheden
  • Non-profit organisaties
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Info & contact

Alle info over het programma en oproepen vind je op de DEAR website

Lees meer
Volg ons