U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF-projecten leren en werken en duaal leren

Deadline

Inleiding

Organisaties kunnen projecten opzetten om leerlingen uit 'leren en werken' of 'duaal leren' te ondersteunen in de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het departement Onderwijs en Vorming lanceert op bepaalde tijdstippen projectoproepen, waarbij je subsidies van het Europees Sociaal Fonds kan aanvragen.

Aanloopfase duaal leren - focus vorming

 • Intekenen mogelijk tot en met 14 mei 2021
 • Start projecten 1 september 2021

Met een aanloopfase duaal leren (focus vorming) versterk je de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties. Zo kunnen deze leerlingen later instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Deze aanloopfase kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

Aanloopfase duaal leren - focus werkervaring 

 • Intekenen mogelijk tot en met 14 mei 2021
 • Start projecten 1 september 2021

Met een aanloopfase duaal leren (focus werkervaring) versterk je de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, loopbaan- en arbeidsgerichte competenties, en dit via een concrete werkervaring. Zo  kunnen deze leerlingen later instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Deze aanloopfase kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

 

Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)

 • Intekenen mogelijk tot en met 14 mei 2021
 • Start projecten 1 september 2021

Met een intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL) begeleid je:

 • Arbeidsrijpe en arbeidsbereide leerlingen die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in het normaal economisch circuit (NEC) en die nog extra begeleiding nodig hebben
 • Jongeren in een fase ‘te oriënteren naar arbeidsdeelname’

IBAL kadert in het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

 

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Lees meer
Volg ons