U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA 2 Kennisallianties 2017

Deadline

Inleiding

Knowledge Alliances are transnational, structured and result-driven projects, notably between higher education and business. Knowledge Alliances are open to any discipline, sector and to cross-sectoral cooperation. The partners share common goals and work together towards mutually beneficial results and outcomes. The results and expected outcomes are clearly defined, realistic and address the issues identified in the needs analysis.

Doelstellingen

Knowledge Alliances aim at strengthening Europe's innovation capacity and at fostering innovation in higher education, business and the broader socio-economic environment. They intend to achieve one or more of the following aims:

 • develop new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching and learning;
 • stimulate entrepreneurship and entrepreneurial skills of higher education teaching staff and company staff;
 • facilitate the exchange, flow and co-creation of knowledge.

Main attention is turned to projects that contribute to the modernisation of Europe's higher education systems as outlined in the 2011 EU Communication on the Modernisation Agenda for Higher Education, namely to increase attainment levels; improve the quality and relevance of higher education; strengthen quality through mobility and cross-border cooperation; make the knowledge triangle work; improve governance and funding.

Additional emphasis is placed on making use of existing initiatives, and on the intelligent use of digital tools asrecommended in the 2013 EU Communication on Opening Up Education.

Budget

Maximum EU contribution awarded for a 2-year Knowledge Alliance: 700 000 EUR

Maximum EU contribution awarded for a 3-year Knowledge Alliance: 1 000 000 EUR

Begunstigden

A participating organisation can be any public or private organisation established in aProgramme Country or in any Partner Country of the world (see section "Eligible Countries" inPart A of this Guide).For example, such an organisation can be:

 • a higher education institution;
 • a public or private, small, medium or large enterprise (including social enterprises);
 • a research institute;
 • a public body at local, regional or national level;
 • an organisation active in the field of education, training and youth;
 • an intermediary or association which represents education, training or youth organisations;
 • an intermediary or association which represents enterprises;
 • an accreditation, certification or qualification body.

Higher education institutions established in a Programme Country must hold a valid ErasmusCharter for Higher Education (ECHE). An ECHE is not required for participating HEIs in Partner Countries.

Knowledge Alliances are transnational and involve at minimum six independent organisations from at least three Programme Countries, out of which at least two higher education institutions and at least two enterprises.

Info & contact

Meer informatie

Link naar call op de website van de Europese Commissie

Erasmus+ programmagids 2017: via PDF, p. 139 e.v. of via de online-versie.

Contact

Jos Verheyden, Epos vzw (jos.verheyden@epos-vlaanderen.be, 02/553 99 23)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons