U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA 2 Kennisallianties 2017

Deadline

Inleiding

Knowledge Alliances are transnational, structured and result-driven projects, notably between higher education and business. Knowledge Alliances are open to any discipline, sector and to cross-sectoral cooperation. The partners share common goals and work together towards mutually beneficial results and outcomes. The results and expected outcomes are clearly defined, realistic and address the issues identified in the needs analysis.

Doelstellingen

Knowledge Alliances aim at strengthening Europe's innovation capacity and at fostering innovation in higher education, business and the broader socio-economic environment. They intend to achieve one or more of the following aims:

 • develop new, innovative and multidisciplinary approaches to teaching and learning;
 • stimulate entrepreneurship and entrepreneurial skills of higher education teaching staff and company staff;
 • facilitate the exchange, flow and co-creation of knowledge.

Main attention is turned to projects that contribute to the modernisation of Europe's higher education systems as outlined in the 2011 EU Communication on the Modernisation Agenda for Higher Education, namely to increase attainment levels; improve the quality and relevance of higher education; strengthen quality through mobility and cross-border cooperation; make the knowledge triangle work; improve governance and funding.

Additional emphasis is placed on making use of existing initiatives, and on the intelligent use of digital tools asrecommended in the 2013 EU Communication on Opening Up Education.

Budget

Maximum EU contribution awarded for a 2-year Knowledge Alliance: 700 000 EUR

Maximum EU contribution awarded for a 3-year Knowledge Alliance: 1 000 000 EUR

Begunstigden

A participating organisation can be any public or private organisation established in aProgramme Country or in any Partner Country of the world (see section "Eligible Countries" inPart A of this Guide).For example, such an organisation can be:

 • a higher education institution;
 • a public or private, small, medium or large enterprise (including social enterprises);
 • a research institute;
 • a public body at local, regional or national level;
 • an organisation active in the field of education, training and youth;
 • an intermediary or association which represents education, training or youth organisations;
 • an intermediary or association which represents enterprises;
 • an accreditation, certification or qualification body.

Higher education institutions established in a Programme Country must hold a valid ErasmusCharter for Higher Education (ECHE). An ECHE is not required for participating HEIs in Partner Countries.

Knowledge Alliances are transnational and involve at minimum six independent organisations from at least three Programme Countries, out of which at least two higher education institutions and at least two enterprises.

Info & contact

Meer informatie

Link naar call op de website van de Europese Commissie

Erasmus+ programmagids 2017: via PDF, p. 139 e.v. of via de online-versie.

Contact

Jos Verheyden, Epos vzw (jos.verheyden@epos-vlaanderen.be, 02/553 99 23)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Welke soort acties:

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding
 • mobiliteit van scholieren en personeel
 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma
 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties
 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 
 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma
 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Raadpleeg de programmagids voor 2021 hier.

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Onderwijs

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons