U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

14 criteria voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

10 december 2018 - door Hanne De Roo

De Raad heeft veertien criteria vastgesteld voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen in EuropaDe aanbeveling tot het vormen van een Europees kader voor leerlingplaatsen zet uiteen aan welke voorwaarden een leerlingplaats ten minste moet voldoen, terwijl het daarnaast ruimte laat voor de diversiteit van nationale stelsels. Met deze aanbeveling wil de Raad aandacht geven aan het belang van goede leerlingplaatsen om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

14 criteria voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

De Raad heeft een aanbeveling aangenomen over een kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen, dat jongeren zal helpen de beroepswereld te betreden.

De aanbeveling moedigt de ontwikkeling aan van hooggekwalificeerde arbeidskrachten van wie de vaardigheden en kwalificaties aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Door de toepassing van gemeenschappelijke criteria voor de kwaliteit en doeltreffendheid van leerlingplaatsen zullen de lidstaten hun nationale leerlingstelsels beter kunnen ontwikkelen en bevorderen.

Leerlingplaatsen zijn een essentieel onderdeel van beroepsonderwijs- en opleidingsstelsels. Ze komen zowel werkgevers als lerenden ten goede. Ze versterken de band tussen de beroepswereld en de onderwijs- en opleidingswereld.

Hoogwaardige leerlingplaatsen leiden tot uitmuntendheid en dragen bij aan het stimuleren van actief burgerschap en sociale inclusie door mensen met uiteenlopende sociale achtergronden in de arbeidsmarkt te integreren.

De aanbeveling bestaat uit zeven criteria voor leer- en arbeidsvoorwaarden en zeven criteria voor randvoorwaarden voor leerlingplaatsen. Onder de criteria voor leer- en arbeidsvoorwaarden, vind je de volgende:

  • er moet een schriftelijke overeenkomst worden gesloten waarin de rechten en plichten staan van de leerling, de werkgever en, waar passend, het instituut voor beroepsonderwijs en -opleiding, zulks binnen een duidelijk en consistent regelgevingskader,
  • er moeten duidelijke resultaten zijn die leiden tot erkende kwalificaties,
  • de leerlingen moeten worden betaald of anderszins gecompenseerd,
  • de leerlingen moeten recht hebben op sociale bescherming,
  • voorafgaand aan en tijdens de duur van de leerlingplaats moeten leerlingen loopbaanbegeleiding krijgen, bijgestaan worden door een mentor en als lerende persoon worden ondersteund teneinde van zijn of haar leerlingplaats een succes te maken,
  • leerkrachten, opleiders en mentors, met name in micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, moeten pedagogische ondersteuning ontvangen.

De Raadsaanbeveling laat ruimte aan de diversiteit van de verschillende nationale stelsels en de nationale beleidsprioriteiten om de voorwaarden in te vullen.

Lees de Raadsaanbeveling.

Lees het voorstel van de Europese Commissie voor een aanbeveling van de Raad.

Lees het advies van het EESC.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons