U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Financial support for training in conference interpreting

Deadline

Doelstellingen

Om ervoor te zorgen dat vergaderingen in het Europees Parlement door iedereen gevolgd kan worden, werkt DG LINC samen met universiteiten en organisaties gespecialiseerd in conferentietolken-training. DG LINC wil er zo voor zorgen dat er voldoende gekwalificeerde tolken beschikbaar zijn met een hoge kwaliteitsstandaard. Via dit programma wil het DG volgende acties bewerkstelligen:

  1. Promotie van kwaliteit en linguïstieke diversiteit bij het aanleren van het tolken van de verschillende EU-landen en de landen waarmee de EU samenwerkt
  2. Het opstarten van postgraduaat centra
  3. Samenwerking tussen postgraduaat opleidingen van verschillende Europese, kandidaat- en derde landen die relevante talencombinaties aanbieden
  4. Regionale samenwerking tussen universiteiten met complementaire taalregimes
  5. Integratie van moderne informatie- en communicatietechnologieën bij het opleiden van conferentietolken

Budget

Het budget werd opgedeeld in twee actiepunten:

  • De organisatie van master of postgraduaat opleidingen in conferentietolken: €275.000
  • Promotie van excellentie in conferentietolk-training, samenwerking tussen universiteiten en research in technische ontwikkelingen: €155.000

Begunstigden

De oproep is gericht aan

Universiteiten, instituten, consortia en associaties van universiteiten/instituten die postgraduaten rond conferentietolken aanbieden of coördineren

Associaties, consortia of organisaties die als hoofddoel hebben om best practices mbt conferentietolk-trainingen te delen 

Universities, university institutes, consortia and associations of universities or institutes, which offer or coordinate postgraduate courses specialising in conference interpreting. • Associations, consortia and bodies, whose main mission is to support cooperation and disseminate best practices in the field of worldwide conference interpreter training

Info & contact

Alle nodige informatie over deze oproep kan je terug vinden in de oproepfiche.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons