U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Nieuws >

Deze 8 Europarlementsleden bepalen hoe ons ouderschapsverlof er in de toekomst uitziet

31 augustus 2018 - door Hanne De Roo

We wachten er al even op: welke Europarlementsleden uit de Commissie werk en sociale zaken (EMPL) en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) houden de pen vast in het dossier evenwicht werk-privé? Heel wat namen zijn intussen bekend, met als belangrijkste de rapporteurs David Casa (EVP, Malta) en Agnieszka Kozłowska ­Rajewizc (EVP, Polen). 

Deze 8 Europarlementsleden bepalen hoe ons ouderschapsverlof er in de toekomst uitziet

Dit zijn de sleutelfiguren in het Europees Parlement

De rapporteurs, David Casa en Agnieszka Kozlowska-Rajewizc, houden de pen vast. Bijna alle schaduwrapporteurs van de commissie EMPL zijn bekend, die van FEMM moeten nog aangeduid worden. Schaduwrapporteurs zijn leden van de andere politieke fracties waarmee een akkoord kan gevormd worden.

Rapporteur EMPL

  • David Casa (EVP, Malta)

Schaduwrapporteurs in de commissie EMPL:

  • Renate Weber (ALDE, Roemenië)
  • Jana Zitnanska (ECR, Slovakije)
  • Tatjana Zdanoka (Groenen/EVA, Letland)
  • Laura Agea (EFDD, Italië)
  • Maria Arena (S&D, België)
  • Joëlle Mélin (ENF, Frankrijk)
  • GUE/NGL?

Rapporteur FEMM

  • Agnieszka Kozłowska-­Rajewizc (EVP, Polen)

Is de commissie EMPL of FEMM bevoegd? 

De commissie EMPL is bevoegd, de commissie FEMM is medeverantwoordelijk. Dat wil zeggen dat de rapporteurs het onderling eens proberen te worden over hun tekstvoorstellen en standpunten. De bevoegde commissie (in dit geval EMPL) neemt de amendementen van de medeverantwoordelijke commissie (in dit geval FEMM) zonder stemming over wanneer zij betrekking hebben op aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van die medeverantwoordelijke commissie vallen. Indien amendementen die betrekking hebben op aangelegenheden die onder de gedeelde bevoegdheid van de bevoegde commissie en de medeverantwoordelijke commissie vallen niet worden goedgekeurd door de bevoegde commissie, dan kan de medeverantwoordelijke commissie die amendementen ter plenaire vergadering indienen;

Tot wanneer kan u zich laten horen om uw stempel te drukken?

Nu weet u bij wie u moet zijn om het beleid te beïnvloeden. De rapporteurs, David Casa (lead) en Agnieszka Kozlowska-Rajewizc zetten nu de tijdslijn voor de onderhandelingen uit. Binnenkort weet u dus ook tot wanneer u zich kan laten horen als u uw stempel op het beleid wilt drukken.

Wetgeving met impact voor België: flexibeler en beter betaald ouderschapsverlof

Het voorstel houdt  zowel wetgevende als niet-wetgevende maatregelen in. Op wetgevend vlak stelt de Europese Commissie het volgende voor:

Vaderschapsverlof (Art. 4)

10 dagen vaderschapsverlof, betaald volgens tenminste hetzelfde tarief als ziekteverlof. 23 EU-lidstaten hebben op dit moment al vaderschapsverlof - meestal goed betaald. Voor België zou dit dus niks veranderen. Maar in Cyprus, Duitsland, Ierland, Malta, Oostenrijk (behalve in de publieke sector), Slovakije en Tsjechië hebben vaders echter nog geen recht op vaderschapsverlof. 10 lidstaten hebben nu al meer dan 10 dagen vaderschapsverlof: Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Litouwen, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Ouderschapsverlof (Art. 5)

Meer flexibiliteit om het bestaande recht op 4 maanden ouderschapsverlof op te nemen: via deeltijdwerk of in kleine stukjes, en dit tot wanneer het kind 12 jaar is (i.p.v. 8 jaar); betaald op het niveau van de ziekte-uitkering; zonder overdraagbaarheid van dit recht tussen de ouders.
Hoe lang op voorhand de werknemer dit moet aanvragen, of dit recht afhankelijk is van een werk- en/of anciënniteitsperiode en onder welke voorwaarden de werkgever het toekennen van ouderschapsverlof mag uitstellen gedurende een redelijke periode, wordt overgelaten aan de lidstaten.
Alle lidstaten geven op dit moment het recht op minimum 4 maanden ouderschapsverlof, in lijn met de richtlijn over ouderschapsverlof 2010/18/EU). In 6 lidstaten (Griekenland, Spanje, Ierland, Malta, Nederland en Cyprus) is ouderschapsverlof onbetaald en in andere landen, zoals België, is het vrij laag betaald. De Europese Commissie wil de betaling opkrikken zodat vaders meer gebruik maken van dit recht.

Zorgverlof (Art. 6)

5 dagen zorgverlof per jaar, betaald volgens tenminste hetzelfde tarief als ziekteverlof (Art. 8) om te zorgen voor ernstig zieke of afhankelijke leden

Flexibele werkregelingen (Art. 9)

Het recht op flexibele werkregelingen (deeltijdwerk, thuiswerk, flexibel werkschema) voor ouders die kinderen jonger dan 12 jaar hebben en voor mantelzorgers - zonder verplichting voor de werkgeving om de gevraagde verandering toe te kennen.

Verwante berichten

Evenwicht werk-privé: Wat stelt de Europese Commissie voor en wat betekent dit voor België?

Maak een account aan

DOSSIER

Evenwicht werk-privé voor werkende ouders

Het Europees Parlement heeft amendementen op het commissievoorstel goedgekeurd. Trialogen kunnen nu van start gaan na de zomervakantie. 

Lees meer
Volg ons