U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Veilig en schoon drinkwater: Raad keurt strenge minimale kwaliteitsnormen goed

26 oktober 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Raad heeft afgelopen week een formeel standpunt bepaald om de drinkwaterrichtlijn te herzien. 

Met de nieuwe regels worden de kwaliteitsnormen voor drinkwater geactualiseerd en wordt een kosteneffectieve, op risico's gebaseerde aanpak voor het toezicht op de waterkwaliteit ingevoerd. De Raad heeft ook hygiënische eisen ingevoerd voor materialen die in contact komen met drinkwater, zoals leidingen. Het doel is de kwaliteit van dergelijke materialen te verbeteren om ervoor te zorgen dat de menselijke gezondheid optimaal wordt beschermd.

Het standpunt van de Raad komt ook tegemoet aan de groeiende bezorgdheid over de effecten van hormoonontregelaars, geneesmiddelen en microplastics op de menselijke gezondheid. Een toezichtlijst zal de EU in staat stellen om op dynamische en flexibele wijze een follow-up te geven aan nieuwe kennis over deze stoffen en hun relevantie voor de menselijke gezondheid.

 

Volgende stappen

De herziening is een rechtstreeks gevolg van het allereerste succesvolle Europese burgerinitiatief "Right2Water”. Zodra de wijzigingen van de huidige drinkwaterrichtlijn zijn aangenomen, zullen zij alle in de REFIT-evaluatie geconstateerde tekortkomingen verhelpen.

Dit standpunt zal nu gestemd worden in de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement en vervolgens, als laatste stap, volgt een stemming door de plenaire vergadering.

Veilig en schoon drinkwater: Raad keurt strenge minimale kwaliteitsnormen goed

Maak een account aan

Volg ons