U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad past kwaliteitsnormen aan voor veilig drinkwater

05 maart 2019 - door Melanie De Caluwé

De Raad heeft op 5 maart zijn standpunt bepaald over het voorstel tot herziening van de drinkwaterrichtlijn. De voorgestelde nieuwe regels actualiseren de kwaliteitsnormen voor drinkwater en introduceren een kostenefficiënte en risicogebaseerde aanpak voor de controle van waterkwaliteit. De regels bevatten ook nieuwe bepalingen over materialen die met drinkwater in aanraking komen en over een betere toegang tot water.

De herziening is een direct resultaat van het allereerste (en succesvolle) Europees burgerinitiatief "Right2Water". De herziening van de drinkwaterrichtlijn maakt deel uit van de implementatie van het actieplan kringloopeconomie.

Raad past kwaliteitsnormen aan voor veilig drinkwater

Veilig drinkwater voor iedereen 

Eén van de belangrijkste punten van het herschikkingsvoorstel is het actualiseren van de huidige normen voor waterkwaliteit, die meer dan 20 jaar geleden zijn vastgesteld. Het voorstel introduceert ook een op risico's gebaseerde benadering voor de controle van de waterkwaliteit. Deze aanpak moet op de lange termijn de monitoringkosten verlagen en tegelijkertijd garanderen dat drinkwater van de hoogste kwaliteit is.

Daarnaast introduceert de voorgestelde herziene richtlijn nieuwe verplichtingen ter verbetering van de toegang tot water. De lidstaten moeten er voor zorgen dat consumenten toegang kunnen krijgen tot informatie over de eigenschappen van hun drinkwater, en tot andere nuttige informatie. De Raad stelt ook een nieuwe procedure voor om hygiënevereisten vast te stellen voor materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water. Het doel is een betere kwaliteit van deze materialen opdat de volksgezondheid wordt beschermd en geen verontreiniging plaatsvindt.

Achtergrond en volgende stappen

De Commissie nam haar herschikkingsvoorstel voor de drinkwaterrichtlijn op 1 februari 2018 aan. De Raad Milieu voerde op 25 juni 2018 een oriënterend debat over het voorstel. Tijdens de Oostenrijkse en Roemeense voorzitterschappen zijn inhoudelijke besprekingen op het niveau van de deskundigen voortgezet.

In zijn plenaire vergadering van 23 oktober 2018 stelde het Europees Parlement amendementen op het voorstel van de Commissie voor. Zijn standpunt in eerste lezing is gepland voor de tweede plenaire vergadering in maart. Interinstitutionele onderhandelingen zullen waarschijnlijk plaatsvinden tijdens het Finse voorzitterschap.

Meer lezen 

Lees hier het standpunt van de Raad

Persbericht van Raad van de Europese Unie

Het Commissievoorstel kan je hier raadplegen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons