U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Pakket nulvervuiling: drie herzieningen, één doel

03 november 2022 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie stelde een herziening voor van de wetgeving rond luchtkwaliteit, stedelijk afvalwater en het grond- en oppervlaktewater.

  • De herzieningen kaderen in de nulvervuiling ambitie die geformuleerd staan in de Green Deal.
  • De Commissie wil de richtlijnen niet alleen moderniseren maar ook meer in lijn brengen met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Lees hier de herziening van de richtlijn rond stedelijk afvalwater.
Lees hier de herziening van de richtlijn rond grond- en oppervlaktewater.
Lees hier de herziening van de richtlijn rond luchtkwaliteit.

Pakket nulvervuiling: drie herzieningen, één doel

Stedelijk afvalwater

De herziening van de richtlijn rond stedelijk afvalwater wil bijdragen tot de bescherming van de gezondheid en het milieu. Zo bevat de tekst onder andere verplichtingen nutriënten uit afvalwater terug te winnen en nieuwe monitoringeisen voor microplastics. De verplichtingen om water te behandelen zullen ook gelden voor kleinere gemeenten met 1000 inwoners. 

Naast maatregelen om ons te wapenen tegen extreme weersomstandigheden en virussen bevat de herziening ook een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor toxische microverontreiniging. Op die manier zal er meer onderzoek en innovatie gebeuren rond gifvrije producten én verloopt de financiering van de behandeling van afvalwater eerlijker.

Lees de volledige analyse van het voorstel in dit artikel.

Grond- en oppervlaktewater

Voor deze herziening lanceerde de Europese Commissie één tekst om drie richtlijnen te herzien: de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn en de richtlijn milieukwaliteitsnormen.

Deze herziening bevat voornamelijk een uitbreiding van het aantal vervuilers die geïdentificeerd worden in grond- en oppervlaktewater en die een negatief effect hebben op mens en milieu. Het gaat dan onder andere om PFAS, pesticiden, geneesmiddelen. Er is ook specifiek aandacht voor microplastics. 

Tot slot verplicht de Commissie lidstaten om beter samen te werken in geval van overstromingen, extreme droogte of vervuiling en wordt de administratieve last voor overheden verlaagd. 

Lees de volledige analyse van het voorstel in dit artikel.

Luchtkwaliteit

Het doel van de Europese Commissie is om de luchtverontreiniging tegen 2050 tot nul te brengen en daarmee het aantal vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling te verlagen. De tekst stelt dat mensen die gezondheidsschade lijden als gevolg van luchtverontreiniging, recht hebben op compensatie wanneer de EU-regels inzake luchtkwaliteit zijn geschonden.

Het voorstel wil lokale overheden ook ondersteunen bij het monitoren van luchtkwaliteit en acties om de kwaliteit te verbeteren. De lidstaten en lokale overheden krijgen daarbij de vrijheid om specifieke maatregelen aan te nemen om aan de normen te voldoen.


Lees de volledige analyse van het voorstel in dit artikel.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons