U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Water > Eu nieuws >

Nieuwe maatregelen om irrigatie landbouw te verzekeren

26 juni 2019 - door Stagiair

De Raad heeft vandaag zijn standpunt (algemene oriëntatie) bepaald over een verordening die het gemakkelijker maakt om stedelijk afvalwater te gebruiken voor landbouw­irrigatie. Op die manier wil de EU het risico op watertekorten voor de irrigatie van landbouwgewassen verkleinen. 

  • Inzetten op hergebruik water
  • Gebruik maken van kennis ervaren lidstaten
  • Lidstaten krijgen inspraak over toepassing verordening
Nieuwe maatregelen om irrigatie landbouw te verzekeren

Herwinning van water

De klimaatverandering zorgt voor steeds meer watertekorten. De verordening moet ervoor zorgen dat er meer water beschikbaar is en dat het efficiënter gebruikt wordt. Hiervoor zijn nieuwe regels opgesteld waardoor water zal kunnen worden teruggewonnen zonder gevaar voor mens en dier en met gunstige effecten voor het milieu. Om dit te bereiken zijn geharmoniseerde minimumnormen voor de waterkwaliteit en de monitoring van de naleving nodig. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekeken naar ervaring van lidstaten die al decennialang water hergebruiken. 

Het was noodzakelijk om actie te ondernemen tegen de steeds toenemende droogte. Door ervoor te zorgen dat er genoeg water is voor het irrigeren van akkers, kunnen tekorten aan gewassen en levensmiddelen voorkomen worden. Het idee van hergebruik is bovendien beter voor het milieu dan alternatieve water­voorzienings­methoden, zoals de omleiding van water of ontzilting. 

Inspraak lidstaten

De lidstaten krijgen de flexibiliteit om te besluiten of ze de watervoorraden voor irrigatie willen gebruiken. Elke lidstaat kent zijn eigen geografische en klimatologische omstandigheden. De voorgestelde regels zullen vooral nuttig zijn in regio’s waar de vraag naar water hoger ligt dan het aanbod. Een lidstaat kan zo ook zelf bepalen dat zijn grondgebied, of een deel ervan, niet geschikt is voor het gebruik van terug­gewonnen water voor landbouw­irrigatie.

Daarnaast eisten de lidstaten dat de verordening steeds gebaseerd is op de recentst beschikbare wetenschappelijke gegevens. Daarom hebben ze een bepaling ingevoegd die de Commissie verplicht om te beoordelen of het nodig is de minimum­eisen voor de kwaliteit van het terug­gewonnen water te toetsen op basis van de resultaten van de evaluatie of telkens wanneer dat nodig is vanwege nieuwe technische en weten­schappelijke kennis.

De algemene coördinatie kan je hier terugvinden. 

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons