U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

MEPs stellen bijkomende eisen om uitvoering EU-waterwetgeving te verbeteren

11 september 2020 - door Celeste Wezenbeek

Leden van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement betreuren dat de doelstellingen van de kaderrichtlijn water nog steeds niet worden gehaald. Dit blijk ondermeer uit een geschiktheidscontrole.  

Enkele conclusies van de commissie: 

  • Er is nood aan meer toezicht en steun voor de uitvoering van de kaderrichtlijn water. 
  • Er is nood aan inperking van het aantal derogaties, deze worden nu te frequent ingezet. 
  • Er dient een betere toepassing van het principe "de vervuiler betaalt" te zijn, waarbij kwetsbare bevolkingsgroepen worden beschermd
  • De toegang tot drinkbaar water moet worden erkend als mensenrecht. 
  • Er is nood aan een drastische vermindering van chemische vervuilende stoffen in het stedelijk en agrarisch afvalwater. Specifiek gaat het hier over hormoonontregelaars. 
  • Het gebrek aan investeringen moet nationaal worden aangepakt. 

De ontwerpresolutie zal naar verwachting eind oktober gestemd worden in de commissie. De stemming in de plenaire vergadering van het zal in november plaatsvinden.

MEPs stellen bijkomende eisen om uitvoering EU-waterwetgeving te verbeteren

Maak een account aan

Volg ons