U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Water > Eu nieuws >

Hergebruikt water voor landbouwirrigatie: Raad keurt voorlopig akkoord goed

20 december 2019 - door Celeste Wezenbeek
  • De nieuwe regels passen volledig in het kader van circulaire economie.

  • Een van de meest opvallende zaken is de flexibiliteit die werd toegevoegd.

  • Er zullen informatiecampagnes worden opgezet over de positieve effecten van de verordening.

Hergebruikt water voor landbouwirrigatie: Raad keurt voorlopig akkoord goed

De ambassadeurs van de lidstaten keurden het akkoord rond veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie in de landbouw goed. 

De nieuwe regels zullen de lidstaten helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. De verordening, die volledig past in het kader van de circulaire economie, zal ervoor zorgen dat er minder waterverspilling is. Tijdens hittegolven en ernstige droogte kan dit tekorten aan gewassen en levensmiddelen helpen voorkomen.

De verordening bevat strikte eisen voor de kwaliteit van teruggewonnen water en de monitoring ervan, zodat de gezondheid van mens en dier en ook het milieu beschermd zijn. Zo zal stedelijk afvalwater aan verdere behandeling worden onderworpen om te voldoen aan de nieuwe minimale kwaliteitsparameters. De Europese Commissie zal hierbij beoordelen of het nodig is de minimumeisen voor teruggewonnen water te toetsen aan nieuwe technische en wetenschappelijke kennis.

Een van de meest opvallende zaken is de flexibiliteit die aan de verordening werd toegevoegd. Gezien de geografische en klimatologische variatie binnen de Europese Unie, kan een lidstaat besluiten dat het niet passend is om op zijn grondgebied teruggewonnen water voor landbouwirrigatie te gebruiken. 

De lidstaten kunnen ook besluiten om teruggewonnen water te gebruiken voor, bijvoorbeeld, industriële, recreatieve en ecologische doeleinden.

In de lidstaten waar de verordening in praktijk wordt omgezet, zullen informatiecampagnes worden opgezet om te informeren over de positieve effecten van het hergebruik van stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie. 

Eenmaal bevestigd door het Parlement, kan de verordening volgend jaar worden aangenomen onder het Kroatisch voorzitterschap.

Meer lezen:

Ontwerptekst (onder voorbehoud van bijwerking)

Bezoek de website

Maak een account aan

Volg ons