U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Europese Unie koploper voor SDG water

13 augustus 2019 - door Melanie De Caluwé

Dit artikel werd geschreven door de studente Gabriela Vrzalová in het kader van de zomercursus Nederlands, georganiseerd door de Taalunie en de Universiteit Gent. 

In 2015 heeft de VN de 2030 agenda met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) goedgekeurd. De nieuwe Water Europe publicatie 'Water in the 2030 Agenda for Sustainable Development' noemt de Europese Unie SDG-koploper voor water. Het rapport kwam tot volgende conclusies: 

 1. wateronzekerheid heeft invloed op sociale onrust en migratie

 2. technologische en sociale oplossingen moeten vergezeld gaan met politieke, bestuurlijke en financiële innovaties

 3. de innovaties zijn nodig om in de waardeketen te werken 

 4. een gedragsverandering is nodig

Europese Unie koploper voor SDG water

De EU-actie voor duurzaamheid benadrukte drie gebieden waarop de EU verdere vooruitgang moet hebben:

 1. het gebruik van afvalwater als een belangrijk element van een water-duurzame circulaire economie
 2. de bevordering van het veilig hergebruik van gezuiverd afvalwater in verschillende sectoren

 3. de bescherming van waterecosystemen als een sleutelelement voor de kwaliteit van leven

De water governance moet ondersteund worden door zowel de publieke als de private sector. In Europa worden investeerders en bedrijven opgeroepen om op te treden tegen aanstaande klimaatgerelateerde risico's.

Het lijkt dat er een toenemende consensus is:

 1. we moeten het bewustzijn over watergerelateerde kwesties op verschillende niveaus vergroten: bij politici, overheidsfunctionarissen (alle niveaus), burgers, jongeren en bedrijven.
 2. dat activiteiten niet alleen op gebeurtenissen moeten gebaseerd zijn, maar ook moeten leiden tot solide kennis en gedragsverandering.

 3. uiteindelijk moeten activiteiten leiden tot een grotere betrokkenheid van belanghebbenden en aanpassing van beleid en bedrijfspraktijken en financieringsbeslissingen.

EU-bijdrage aan watergerelateerde SDG

 • Het LIFE-programma draagt bij tot duurzame ontwikkeling en tot het bereiken van de gedefinieerde doelstellingen en streefdoelen van de EU.
 • De afgelopen 5 jaar heeft de EU toegang gegeven tot veilig drinkwater voor 1 miljoen Malawiërs. De nieuwste waterfabriek verbetert de toevoer van schoon water aan 21.000 inwoners in het district Karonga, aan de oevers van het Malawimeer.
 • De EU heeft innovatieve oplossingen ontwikkeld in samenwerking en co-creatie met een aantal partnerlanden buiten Europa.
 • Water Europe is door de Europese Commissie geïnitieerd als een Europees technologieplatform met over 200 leden.

Bron 

Water in the 2030 Agenda for Sustainable Development

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons