U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Blue Careers

Deadline

Code

EMFF-02-2018

Inleiding

Dit onderwerp promoot innovatieve benaderingen om de samenwerking tussen industrie en onderwijs te versterken om de kloof tussen aanbod en vraag van vaardigheden te overbruggen.

De keuze van de aanvrager voor een sector en actie moet gebaseerd zijn op een analyse van de behoeften van de arbeidsmarkt en van de industrie, ook op grensoverschrijdend niveau. Om ervoor te zorgen dat de gesteunde activiteiten voldoende rekening houden met duidelijk omschreven behoeften, moeten de belanghebbenden van zowel de industrie, onderwijs- en opleidingsverstrekkers (zowel op hoger als op beroepsmatig niveau) bij elkaar worden gebracht.

Bovendien moeten projecten de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de verschillende carrièrekansen in de blauwe economie vergroten, met name voor jongeren.

Doelstellingen

In het kader van bovenstaande algemene doelstellingen moeten voorstellen die in dit kader worden ingediend, concrete en doeltreffende antwoorden bieden op ten minste een van de volgende uitdagingen:

 • Gebrek aan ondernemersvaardigheden, inclusief sociale ondernemersvaardigheden van afgestudeerden op het niveau van zowel het hoger onderwijs als het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding (MBO). Studenten moeten beter worden uitgerust met geavanceerde technische en soft skills om nieuwe ideeën en producten te ontwikkelen en mogelijk hun eigen start-up te lanceren. Gebrek aan profielen met een sterke aanpassingscapaciteit, in staat om hun vaardigheden bij te werken aan toekomstige behoeften die nog onbekend zijn;
 • Gebrek aan gestructureerde, gedefinieerde en voortgezette samenwerking tussen industrie en onderwijs / opleiding om ervoor te zorgen dat curricula en opleidingsprogramma's daadwerkelijk aan de behoeften van de industrie voldoen; gebrek aan betrokkenheid van de industrie en toonaangevende bedrijven om interne afgestudeerden intern te trainen; moeilijkheden bij het aantrekken van voldoende competente docenten met werkervaring in de maritieme industrie; moeilijkheden om werknemers als voltijdwerkers in de bedrijven te houden;

Info & contact

Europees contactpunt: EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu

Vlaams contactpunt:

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Doelstellingen

1. Duurzame, bronnenefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij

 • Reductie van impact op marien milieu inclusief teruggooi
 • Bescherming en herstel van aquatische biodiversiteit en ecosystemen
 • Balans tussen visserijcapaciteit en beschikbare visserijmogelijkheden
 • Stimuleren van concurrentievermogen en levensvatbaarheid van visserijbedrijven en verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Versterken van technologische ontwikkeling en innovatie inclusief energie-efficiëntie en kennisoverdracht

2. Duurzame hulpbronnenefficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur

 • Stimuleren van technologische ontwikkeling, innovatie en kennistransfer
 • Bevorderen van competitiviteit en levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven inclusief verbetering van veiligheid en werkomstandigheden
 • Beschermen en herstellen van aquatische biodiversiteit en bevorderen van ecosystemen en bronnenefficiënte aquacultuur
 • Bevorderen van aquacultuur met hoog niveau van milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, volksgezondheid en veiligheid
 • Ontwikkelen van professionele training en vaardigheden

3. Betere implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

 • Betere wetenschappelijke informatie en gegevensverzameling inclusief het beheer ervan
 • Ondersteuning van controle, inspectie en handhaving, en stimuleren van institutionele capaciteit en administratieve efficiëntie

4. Stimuleren van afzet en verwerking

 • Verbeterde marktorganisatie voor visserij en aquacultuurproducten
 • Aanmoediging van investeringen in afzet- en verwerkingssectoren

5. Toepassing Geïntegreerd Maritiem Beleid

 • Ondersteuning bij de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en biodiversiteit.

Horizontale doelstellingen:

 • Gelijke kansen en antidiscriminatie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • Duurzame ontwikkeling (milieubeschermingsmaatregelen, bronnenefficiëntie, aanpak klimaatverandering, rampenbeheer en risicopreventie)

Budget

Dit fonds is een klein fonds en bedraagt ongeveer 56 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)?

 • Alle juridische entiteiten.

Info & contact

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer lezen
lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Lees meer
Volg ons