U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad neemt conclusies aan over de EU-biodiversiteitsstrategie 2030

26 oktober 2020 - door Celeste Wezenbeek

De lidstaten maken zich grote zorgen over het wereldwijde tempo van het biodiversiteitsverlies en erkennen dat de inspanningen moeten worden opgevoerd om de directe en indirecte oorzaken van het biodiversiteits- en natuurverlies aan te pakken. De Raad benadrukt dat de bescherming, het behoud en het herstel van de biodiversiteit zullen bijdragen tot het vergroten van de veerkracht en het voorkomen van het ontstaan en de verspreiding van nieuwe ziekten. De aangenomen conclusies geven politieke richtsnoeren voor de uitvoering van de strategie.

In de conclusies roept de Raad de Commissie op om de doelstellingen van het biodiversiteitsbeleid van de EU in relevante toekomstige wetgevingsvoorstellen te integreren. Hierbij wordt benadrukt dat deze doelstellingen dringend volledig moeten worden geïntegreerd in andere sectoren, zoals landbouw, visserij en bosbouw, en dat de EU-maatregelen op deze gebieden op coherente wijze moeten worden uitgevoerd.

De Raad is ingenomen met de doelstelling om een samenhangend netwerk van goed beheerde en beschermde gebieden te creëren en ten minste 30% van het landoppervlak van de EU en 30% van het zeegebied van de EU te beschermen. De Raad benadrukt dat dit een doelstelling is die door de lidstaten gezamenlijk moet worden bereikt, waarbij alle lidstaten aan deze gezamenlijke inspanning moeten deelnemen en er rekening moet worden gehouden met de nationale omstandigheden. Dit netwerk moet gebaseerd zijn op het Natura 2000-netwerk en moet worden aangevuld met extra aanwijzingen van de lidstaten.

De Raad bevestigt dat de EU vastbesloten is het goede voorbeeld te geven bij het aanpakken van de wereldwijde biodiversiteitscrisis en bij het ontwikkelen van een ambitieus nieuw wereldwijd biodiversiteitskader tijdens de VN-biodiversiteitsconferentie in 2021. Bovendien willen de lidstaten dat een aanzienlijk deel van de EU-begroting en van de EU-uitgaven wordt geïnvesteerd in biodiversiteit en op de natuur gebaseerde oplossingen ter bevordering van de biodiversiteit.

 

Raad neemt conclusies aan over de EU-biodiversiteitsstrategie 2030

Maak een account aan

Volg ons