U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische planning

14 april 2022 - door Celeste Wezenbeek

Doel van dit initiatief is een EU-breed kader voor bosobservatie te ontwikkelen om open toegang te bieden tot gedetailleerde, nauwkeurige, regelmatige en tijdige informatie over de toestand en het beheer van de bossen in de EU en over de vele producten en ecosysteemdiensten die bossen leveren.

Deze informatie zal leiden tot meer gegevensgestuurde besluitvorming over bossen. Het initiatief zal naar verwachting het vertrouwen van het publiek in bosbeheer vergroten, illegale houtkap terugdringen, duurzamer bosbeheer stimuleren en belonen en de aanpassing van bossen aan de klimaatverandering ondersteunen.

Geef hier je mening tot 6 mei. 

Jouw stem in Europa: nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische planning

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons