U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie lanceert draftversie biodiversiteitsstrategie 2030

12 mei 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie bracht een voorlopige versie uit van haar biodiversiteitsstrategie voor 2030. 

 • De biodiversiteitsstrategie zal ingezet worden in het groene herstelplan van de EU
 • Op 25% van de huidige landbouwgrond moet aan biologische landbouw gedaan worden

 • De lidstaten moeten tegen 2021 aangeven welke soorten en habitats in slechte conditie verkeren en welke maatregelen ze daarvoor willen nemen

De biodiversiteitsstrategie, die onderdeel uitmaakt van de overkoepelende Europese Green Deal, zal ingezet worden in het groene herstelplan van de EU. Dit herstelplan moet de Europese Unie in staat stellen om enerzijds duurzaamheid en anderzijds economische welvaart aan elkaar te koppelen. Dit in de strijd tegen de gevolgen van de Covid-19 crisis.

Europese Commissie lanceert draftversie biodiversiteitsstrategie 2030

Om het verband tussen deze strategie en het groene herstelplan duidelijk te maken, richt deze draft versie zich enerzijds op het verlies en de vernietiging van biodiversiteit en anderzijds op de waarde van ecosystemen voor de economie als geheel. Daarnaast verwijst de strategie zelf specifiek naar het verband tussen pandemieën en verstoorde ecosystemen.

'Het risico op het uitbreken van ziekten, waaronder pandemieën, neemt toe naarmate de natuur wordt vernietigd. De recente uitbraak van de Covid-19-pandemie heeft het bewustzijn over de onderlinge relaties tussen onze gezondheid, ecosystemen, toeleveringsketens, en consumptiepatronen verhoogd.’

Het merkt ook op dat bijna de helft van het BBP van de wereld, goed voor ongeveer € 40 biljoen, afhankelijk is van de natuur en de diensten die het levert. Zo zijn de landbouw en voedingssector, die samen bijna 7,3 biljoen euro aan economie opleveren, sterk afhankelijk van de natuur.

Wat betreft landbouw worden volgende maatregelen naar voor geschoven:

 • halvering van het gebruik en de risico’s van pesticiden

 • 10% van de landbouwgrond terugbrengen onder landschappen met grote biodiversiteit

 • op 25% van de huidige landbouwgrond moet aan biologische landbouw gedaan worden

Een gezonde en biodiversiteitrijke planeet is een absolute voorwaarde om het bedrijfsleven en de economie te herstellen van een crisis als de Covid-19-crisis, aldus de Commissie.

De strategie is dan ook bedoeld om de vijf pijnpunten van biodiversiteitsverlies aan te pakken: 

 • verandering van land- en zee gebruik

 • overexploitatie van hulpbronnen en organismen

 • klimaatverandering

 • vervuiling 

 • invasieve uitheemse soorten


De lidstaten moeten de Commissie hierbij tegen 2021 in kennis stellen van de soorten en habitats die vandaag slechte conditie verkeren en de maatregelen die ze daarvoor willen nemen.

 

Maak een account aan

Volg ons