U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Milieucommissie roept op voor ambitieuze doelstellingen in afvalrecyclage

31 januari 2017 - door Melanie De Caluwé

Op woensdag 24 januari stemden de Europese parlementsleden van de milieucommissie over de vier rapporten van Simona Bonafè voor circulaire economie. Vlaamse MEP Mark Demesmaeker is schaduwrapporteur voor deze vier rapporten. 

Het gaat over de voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van de richtlijnen:

 • afvalstoffen 
 • verpakking en verpakkingsafval  
 • storten van afvalstoffen
 • autowrakken, batterijen en accu's (ook afgedankte), afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

De MEP's waren het eens met de Europese Commissie en gaven dus aan dat ambitieuze doelstellingen voor recyclage van afval en preventie voor milieubescherming minimale voorwaarden zijn als de EU wil evolueren naar een circulaire economie. 

Milieucommissie roept op voor ambitieuze doelstellingen in afvalrecyclage

Voornaamste elementen van de Bonafè-rapporten

 • 70% van het afval moet gerecycleerd worden tegen 2030. Bovendien dient 5% hiervan voorzien te worden voor hergebruik of herstelling.  
 • Ook de definities van afval en recyclageprocessen moeten geharmoniseerd worden om de vergelijking tussen lidstaten beter te kunnen maken.  
 • Producenten moeten dus garant staan voor hun producten vanaf het design tot het moment dat ze gesloopt worden. 
 • MEP's zijn er voorstander van dat maximum 5% van het afval tegen 2030 nog gestort wordt en dit in het merendeel van de EU-lidstaten.  Ze ijveren er in het rapport eveneens voor om lidstaten te verplichten om maatregelen te nemen voor afvalpreventie en toelage voor het storten van afval in te voeren. 
 • Voedselverspilling dient tegen 2030 met de helft verminderd te worden via vrijwillige, niet-bindende doelstellingen in de lidstaten. 

Volgende stappen naar een Europese circulaire economie

 • In de week van 13 maart worden rapporten  in de plenaire zitting van het Europees Parlement gestemd. 
 • Op 31 januari buigen de experts in de raadswerkgroep zich opnieuw over deze voorstellen.  
 • De ministers worden het hier mogelijk over eens in de milieuraad van 17 juni.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons