U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meer actie nodig tegen schadelijke milieueffecten

05 februari 2019 - door Stagiair

Het Europees Milieuagentschap (EEA) publiceerde een rapport dat waarschuwt voor de onevenredige gevolgen van vervuiling. Hierbij werd benadrukt dat er meer nood is aan gerichte actie om armen, ouderen en kinderen te beschermen tegen de negatieve effecten van het milieu.

Voorbeelden hiervan zijn luchtvervuiling, geluidshinder en extreme temperaturen. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de westelijke - en anderzijds de oostelijke - en zuidelijke regio’s. Want ondanks globale verbeteringen in de Europese milieukwaliteit blijven er aanzienlijke regionale verschillen bestaan.

Meer actie nodig tegen schadelijke milieueffecten

Het EEA-rapport ‘ unequal exposure  and unequal impacts : social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe’ focust zich op de samenhang tussen sociale problemen en de gevolgen van milieuverontreiniging in Europa.  De verspreiding van deze bedreigingen weerspiegelen de verschillen in inkomen, werkloosheid en opleidingsniveau in Europa.

Hoewel de levensomstandigheden, zowel economisch als in termen van luchtkwaliteit,  aanzienlijk zijn toegenomen in Europa, blijven er toch belangrijke regionale verschillen bestaan.  In dit rapport wordt dan ook benadrukt dat een koppeling van sociaal en milieubeleid ook op lokaal niveau een vereiste is om milieukwesties op een succesvolle manier aan te pakken.

Standpunt Europese Commissie

De Europese Commissie benadrukte hierbij dat het voor haar prioritair is dat de Europese Unie (EU) beschermend optreedt voor al haar burgers. Hierbij zal verder onderzocht worden hoe de meest kwetsbaren uit onze samenleving kunnen beschermd worden.  Daarnaast werd met heel veel lof gesproken over het desbetreffende rapport van de EEA. “ It informs our efforts to make sure that we are a Europe that protects al”  , aldus Karmenu Vella, EU- Commissaris voor milieu, maritieme zaken en visserij. 

Meer informatie over het EEA- rapport vind je hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons