U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Luchtverontreiniging is nog steeds te hoog in de EU

30 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

Maandag 29 oktober publiceerde het Europees Milieuagentschap (EEA) haar nieuwe rapport "'Air quality in Europe — 2018 report". Ondanks trage verbeteringen in de richting van minder vervuilde luchtkwaliteit, blijft de luchtverontreiniging de limieten overschrijden die zijn vastgelegd door de EU-wetgeving en door de strengere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het EEA-rapport is gebaseerd op gegevens die in 2016 zijn gerapporteerd door meer dan 2500 monitoringstations in heel Europa. Luchtverontreiniging blijft een bedreiging voor de gezondheid van mens en milieu.

Luchtverontreiniging is nog steeds te hoog in de EU

Belangrijkste bevindingen

Het rapport van het Europees Milieuagentschap laat zien dat luchtverontreiniging nog steeds een gevaar vormt voor de volksgezondheid en het milieu. Fijnstof, stikstofdioxide (NO2) en ozon op leefniveau (O3) veroorzaken de grootste schade aan de menselijke gezondheid.

Het rapport wijst op wegtransport als een van de hoofdoorzaken van dergelijke vervuiling in Europa (met name NO2 en zwevende deeltjes). Het onderstreept echter ook de noodzaak om de inspanningen op te voeren om de vervuiling door energieproductie, industrie, huishoudens en landbouw aan te pakken.

  • Fijnstof: Voor PM2,5 (deeltjes met een diameter van 2,5 micrometer of minder) bedroeg het percentage van de stadsbevolking in de EU-28 die in 2016 aan dit fijnstof werd blootgesteld 6%, wat een daling is ten opzichte van de 7% het jaar daarvoor. Maar ongeveer 74% van de stedelijke bevolking in de EU wordt blootgesteld aan concentraties die hoger liggen dan de strengere richtlijnen van de WHO. In 2015 overleden door blootstelling aan PM2,5 in 41 landen naar schatting 422 000 mensen vroegtijdig.
  • Stikstofdioxide: De jaarlijkse grenswaarde voor NO2 wordt in heel Europa nog steeds ruimschoots overschreden. In 2016 woonde 7% van de stedelijke bevolking van de EU-28 in gebieden met concentraties boven de jaarlijkse EU-grenswaarde en de WHO-richtlijnen. Dit is een daling ten opzichte van de 9% in 2015. In 2015 overleden door blootstelling aan NO2 in 41 Europese landen naar schatting 79 000 mensen vroegtijdig.
  • Troposferische ozon: Ongeveer 12% van de stedelijke bevolking van de EU-28 werd in 2016 blootgesteld aan O3-niveaus boven de streefwaarde van de EU, wat een aanzienlijke daling is ten opzichte van 2015 (30%). Dit percentage is echter nog steeds hoger dan de 7% die in 2014 werd gemeten. Zo’n 98% werd blootgesteld aan niveaus boven de strengere WHO-richtlijnen. In 2015 overleden door blootstelling aan ozon in 41 Europese landen naar schatting 17 700 mensen vroegtijdig.

Schadelijk voor de gezondheid 

De hoge concentraties aan luchtverontreiniging blijven negatieve gevolgen hebben voor de Europeanen, vooral wanneer zij in stedelijke gebieden wonen. Aan de luchtverontreiniging zijn ook aanzienlijke economische gevolgen verbonden: mensen leven minder lang, de medische kosten stijgen en de productiviteit in de hele economie lijdt onder het ziekteverzuim dat wordt veroorzaakt door een gebrekkige gezondheid. De luchtvervuiling laat zich bovendien op een negatieve manier voelen in ecosystemen: bodem, bossen, meren en rivieren worden aangetast en de landbouwopbrengsten dalen.

Reeds genomen of nog lopende beleidsmaatregelen en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een trage maar gestage vooruitgang in het terugdringen van deze negatieve gevolgen. Uit nieuwe schattingen in het rapport blijkt dat de concentraties van PM2,5 in 2015 verantwoordelijk waren voor zo’n 422 000 vroegtijdige sterfgevallen in 41 Europese landen, waarvan zo’n 391 000 in de 28 EU-lidstaten. Dit jaar bevat het rapport ook een bredere beoordeling waarin wordt teruggekeken tot 1990. Daaruit blijkt dat het aantal vroegtijdige sterfgevallen die worden veroorzaakt door PM2,5 met een half miljoen per jaar is verminderd. Dit is te danken aan de tenuitvoerlegging van het Europese luchtkwaliteitsbeleid en de invoering van maatregelen op nationaal en lokaal niveau die bijvoorbeeld tot minder vervuilende auto’s, industrie en energieproductie hebben geleid.

Meer lezen?

Het volledige EEA-rapport is online terug te vinden.

BRON

Europees Milieuagentschap

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons