U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

8e MAP: EP bekrachtigt akkoord met EU-Raad over milieudoelstellingen tot 2030

13 maart 2022 - door Ina De Vlieger

Up-date 12/4/2022: het Besluit (EU) 2022/591 van het Europees Parlement en de Raad van 6 april 2022 over een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 (8e MAP) verscheen op 12 april 2022 in het EU-publicatieblad.

Het Europees Parlement (EP) heeft goedkeuring gegeven (10 maart 2022) aan het politieke akkoord dat in december 2021 met de Raad van de EU is bereikt over het Milieuactieprogramma tot 2030 van de EU (8e MAP)

  • De EU ontwikkelt een bindend kader om toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de vorderingen van de lidstaten bij de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen
  • Nieuwe methode om tegen 2023 andere milieuschadelijke subsidies te identificeren
  • 8e MAP maakt van een economie van welzijn een prioritaire doelstelling voor 2030

De goedkeuring van het EP gebeurde met een grote meerderheid: 553 stemmen voor, 130 tegen en 7 onthoudingen.

8e MAP: EP bekrachtigt akkoord met EU-Raad over milieudoelstellingen tot 2030

Het 8e MAP heeft tot doel de overgang van de EU naar een klimaatneutrale, schone, circulaire en welzijnseconomie te versnellen. Het bevat de zes prioritaire thematische doelstellingen die tegen 2030 moeten zijn bereikt om binnen de grenzen van onze planeet te leven .

Belangrijke punten uit het bekrachtigd akkoord over 8e MAP

  • De Europese Commissie zal de door de EU en de lidstaten geboekte vooruitgang bij het bereiken van de prioritaire doelstellingen volgen en evalueren en jaarlijks verslag uitbrengen.
  • Uiterlijk op 31 maart 2024 zal een tussentijdse evaluatie van de 8e MAP worden uitgevoerd en, indien nodig om de prioritaire doelstellingen te verwezenlijken, moet de Commissie een wetgevingsvoorstel met een lijst van aanvullende acties indienen voor de periode na 2025.
  • De tekst voorziet in een bindend kader voor toezicht op en rapportage over de vorderingen van de lidstaten bij de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen. Er zal een termijn worden vastgesteld die strookt met de ambitie om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. De Europese Commissie zal uiterlijk in 2023 een methode presenteren om andere milieuschadelijke subsidies te identificeren.

"Het 8e MAP maakt van een economie van welzijn een prioritaire doelstelling voor 2030. Dit is een primeur in de EU-wetgeving en een belangrijke stap weg van de obsessieve en niet-duurzame doelstelling van groei van het BBP", citaat van de rapporteur, Grace O'Sullivan (Groenen/EVA, Ierland).

Volgende stappen

  • 2de helft maart: goedkeuring Comité van permanente vertegenwoordigers (COREPER) van het standpunt van het Parlement in eerste lezing 
  • Eind maart 2022: aanname Raad van het besluit (zonder debat) => aanname Raad is gebeurd op 29 maart (zie persbericht Raad 29/3/2022)
  • Na goedkeuring van deze wettekst door de Raad van de EU verschijnt hij in het EU-Publicatieblad van de EU en treedt dan 20 dagen later in werking.

Bron en meer lezen

EP-persbericht 10 maart 2022, Parliament adopts EU environmental objectives until 2030

EU-Publicatieblad 12 april 2022: Besluit (EU) 2022/591 van het Europees Parlement en de Raad van 6 april 2022 over een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 (8e MAP)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons