U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > events >

Stakeholder consultation on the Proposal for a Regulation on minimum requirements for water reuse

28 september 2018 09:00 – 11:00
Belliardstraat 101, B-1040 Brussel, Kamer JDE 70

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) werkt aan een advies over het Commissievoorstel voor een verordening over de minimumstandaarden voor hergebruikt water. 

Verordening minimale kwaliteitsvoorwaarden voor hergebruikt water

De druk op waterbronnen in de EU wordt steeds groter. Verschillende lidstaten kennen reeds occasionele periodes van droogte en watertekort hierin. Studies tonen aan dat hergebruik van water een rol kan spelen in het verminderen van de impact van droogtes en waterschaarste. De Europese Commissie stelde daarom een verordening voor over de minimale kwaliteitsvoorwaarden voor hergebruikt water

Stakeholder consultation on the Proposal for a Regulation on minimum requirements for water reuse

Om het onderwerp van het advies te bespreken, willen de rapporteur van het CvdR, Oldřich Vlasák (CZ / ECR), gemeenteraadslid van Hradec Králové (Tsjechië) en zijn deskundige, graag belanghebbenden en geïnteresseerde partijen ontmoeten.

De stakeholderconsultatie vindt op vrijdag 28 september 2018 plaats tussen 9.00 en 11.00 uur in het gebouw van het Europees Comité van de Regio's. Deze is in het Tsjechisch en het Engels.

De rapporteur streeft naar kwalitatieve inbreng, waarbij uiteenlopende meningen welkom zijn. Uw expertise zal in hoge mate bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling. De rapporteur heeft een werkdocument gepresenteerd, waarover gedebatteerd moet worden tijdens de ENVI-commissievergadering van 27 september.

De agenda voor goedkeuring van het advies is de volgende:

  • 31 oktober 2018 (15.00 uur): termijn voor het indienen van amendementen op het ontwerpadvies
  • 15 november 2018: bespreking en goedkeuring van het ontwerpadvies door de ENVI-commissie.
  • 5-6 december 2018: goedkeuring van het definitieve advies tijdens de CvdR-zitting.

Meld je aan voor woensdag 26 september 2018 door het inschrijfformulier hier in te vullen.

Meer informatie

Je kan het werkdocument hier downloaden. 

Bezoek de evenementensite.

Informatie aan de rapporteur en standpuntnota's zijn welkom bij enve@cor.europa.eu.

Maak een account aan

Volg ons