U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Verordening duurzame batterijen: voorlopig politiek akkoord

12 december 2022 - door Ina De Vlieger

De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord (09/12/2022) bereikt over een voorstel om de duurzaamheidsregels voor batterijen en afgedankte batterijen aan te scherpen. De wetgeving regelt voor het eerst de gehele levenscyclus van een batterij, dus van productie tot hergebruik en recycling. Daarnaast zorgt die ervoor dat batterijen veilig, duurzaam en concurrerend zijn.

 • Strengere doelstellingen voor afvalinzameling, efficiëntere recycling en terugwinning van materiaal
 • Draagbare batterijen in apparaten zullen gemakkelijker te vervangen zijn
 • Strengere eisen voor duurzaamheid, prestaties en etikettering

De voorlopige overeenkomst voorziet in strikte zorgvuldigheidsregels voor marktdeelnemers om sociale en milieurisico's aan te pakken

Verordening duurzame batterijen: voorlopig politiek akkoord

Toepassingsgebied verordening duurzame batterijen

De verordening heeft betrekking op de gehele levenscyclus van batterijen, van ontwerp tot einde levensduur. daarnaast is ze van toepassing op alle soorten batterijen die in de EU worden verkocht:

 • draagbare batterijen
 • SLI-batterijen, die energie leveren voor het starten, verlichten of ontsteken van voertuigen
 • batterijen voor lichte vervoermiddelen, die energie leveren voor de tractie van voertuigen op wielen, zoals scooters en elektrische fietsen
 • batterijen voor elektrische voertuigen
 • en industriële batterijen

Circulaire economie ook voor batterijen

Dit compromis voert vanaf 2024 geleidelijk duurzaamheidseisen voor koolstofvoetafdruk, gerecycleerde grondstoffen, prestaties en duurzaamheid in. Midden 2025 wordt een uitgebreider regelgevingskader voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van kracht, waarbij geleidelijk hogere inzamelingsdoelstellingen worden ingevoerd.

Specifieke doelstellingen

 • Vastgestelde inzamelingsdoelstellingen: 45% tegen 2023, 63% tegen 2027 en 73% tegen 2030 voor draagbare batterijen, 51% tegen 2028 en 61% tegen 2031 voor LMT-batterijen.
 • Minimumhoeveelheden hergebruikt in nieuwe batterijen: kobalt (16%), lood (85%), lithium (6%) en nikkel (6%) die uit productie- en consumentenafval worden teruggewonnen.
 • Overeengekomen doelstelling voor de terugwinning van lithium uit gebruikte batterijen: 50% in 2027 en 80% in 2031. Deze doelstellingen kunnen bij gedelegeerde handelingen worden gewijzigd, afhankelijk van de markt- en technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van lithium.
 • Gratis inleveren van batterijen: alle LMT-batterijen, batterijen voor elektrische voertuigen, SLI-batterijen en industriële batterijen moeten gratis worden ingezameld voor eindgebruikers, ongeacht hun aard, chemische samenstelling, toestand, merk of oorsprong.
 • De Commissie zal tegen 31 december 2030 nagaan of het gebruik van niet-oplaadbare draagbare batterijen voor algemeen gebruik geleidelijk moet worden afgeschaft.

Vermindering van sociale en milieueffecten

De nieuwe verordening heeft tot doel de sociale en milieueffecten gedurende de hele levenscyclus van de batterij te verminderen. Daartoe voorziet de voorlopige overeenkomst in strikte zorgvuldigheidsregels voor marktdeelnemers die de bron van de grondstoffen voor op de markt gebrachte batterijen moeten controleren. Het akkoord voorziet in een vrijstelling van de zorgvuldigheidseisen voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Geïnformeerde consument

Een koolstofvoetafdrukverklaring en een etiket zullen verplicht zijn voor batterijen voor elektrische voertuigen, LMT-batterijen en industriële oplaadbare batterijen van meer dan 2 kWh.

Drie en een half jaar na de inwerkingtreding van de verordening moeten draagbare batterijen in apparaten zo zijn ontworpen dat consumenten ze gemakkelijk zelf kunnen verwijderen en vervangen.

Om consumenten beter te informeren worden batterijen voorzien van etiketten en QR-codes met informatie over hun capaciteit, prestaties, duurzaamheid, chemische samenstelling en het symbool voor gescheiden inzameling.

LMT-batterijen, industriële batterijen van meer dan 2 kWh en batterijen in elektrische voertuigen moeten ook een digitaal batterijpaspoort hebben met informatie over het batterijmodel en informatie die specifiek is voor de individuele batterij en het gebruik ervan.

Volgende stappen

 • Het akkoord is voorlopig in afwachting van de formele aanneming door beide instellingen.
 • Na goedkeuring door de Raad en het Europees Parlement wordt de procedure in eerste lezing afgesloten en wordt het wetgevingsbesluit bekendgemaakt in het EU-Publicatieblad en treedt het na 20 dagen in werking.

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 9/12/2022: Batteries: deal on new EU rules for design, production and waste treatment

Persbericht Raad, 9/12/2022: Council and Parliament strike provisional deal to create a sustainable life cycle for batteries

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons