U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Verordening duurzame batterijen: lidstaten klaar voor onderhandelingen met EP

18 maart 2022 - door Ina De Vlieger

De Raad Milieu heeft een algemene oriëntatie vastgesteld (17 maart 2022) over een voorstel voor een verordening voor batterijen en afgedankte batterijen.

  • De Raad behoudt en versterkt de basiselementen van het oorspronkelijke Commissievoorstel
  • De Raad stelt de tijdschema's voor de uitvoering uit
  • De Interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) kunnen beginnen

De nieuwe voorschriften zullen de ontwikkeling van duurzame en veilige productieketens voor batterijen gedurende hun hele levenscyclus bevorderen en gelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt tot stand brengen.

Verordening duurzame batterijen: lidstaten klaar voor onderhandelingen met EP

Raad behoudt en versterkt basiselementen

De Raad van de EU behoudt en versterkt in zijn onderhandelingsstandpunt de basiselementen van het oorspronkelijke Commissievoorstel, zoals

  • het "batterijpaspoort"
  • strikte beperkingen voor gevaarlijke stoffen
  • een koolstofvoetafdruk voor batterijen
  • uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
  • de verplichting voor nieuwe batterijen om gerecycleerde materialen te bevatten
  • en zorgvuldigheidseisen voor de bevoorradingsketens.

De algemene aanpak breidt de scope van de verordening uit tot kant-en-klare batterijmodules en tot alle batterijen voor elektrische voertuigen.

De doelstellingen voor producenten om draagbare afvalbatterijen in te zamelen, worden gehandhaafd en er wordt een specifieke inzamelingsdoelstelling ingevoerd voor draagbare batterijen voor lichte vervoermiddelen (bv. elektrische fietsen, e-bromfietsen, e-scooters).

In de algemene oriëntatie worden de tijdschema's voor de uitvoering wel uitgesteld.

Tweeledige rechtsgrondslag: interne markt en milieu

Alle ministers zijn ingenomen met de tweeledige rechtsgrondslag (interne markt en milieu) en de wijziging van hoofdstuk VII (beheer van batterijafval), waardoor de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98) en de daarin opgenomen minimumcriteria van toepassing kunnen blijven. Hierdoor komen goed functionerende nationale systemen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid niet in het gedrang.

Volgende stappen

Het Europees Parlement heeft zijn ambitieuze onderhandelingsstandpunt op 10 maart 2022 in de plenaire vergadering vastgesteld. Bijgevolg kunnen de trialoogonderhandelingen starten met het oog op een akkoord over de definitieve tekst in eerste lezing.

Deze onderhandelingen beloven moeizaam te verlopen met als belangrijkste discussiepunten: het ambitieniveau, de tijdschema's voor de uitvoering en het beheer van chemische risico's.

Bron en meer lezen

Persbericht van de Raad van de EU, 17 maart 2022: Sustainable batteries: member states ready to start negotiations with Parliament

Algemene oriëntatatie Raad van de EU rond de verordening inzake batterijen en afgedankte batterijen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons