U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strengere regels voor 's werelds gevaarlijkste chemicaliën

17 juni 2019 - door Stagiair

De regels voor ‘persistente organische verontreinigende stoffen’ worden aangescherpt. Dat is de door de VN goedgekeurde lijst van gevaarlijke stoffen. De verordening die de Raad heeft aangenomen, wil mens en milieu beter beschermen tegen deze chemicaliën.

  • Regels in overeenstemming met laatste wijzigingen Verdrag van Stockholm.
  • Verordening nauwer in overeenstemming met de algemene EU-wetgeving inzake chemische stoffen.
  • Regels zullen leiden tot meer duidelijkheid, transparantie en grotere rechtszekerheid.
Strengere regels voor 's werelds gevaarlijkste chemicaliën

De bijgewerkte regels brengen de verordening in overeenstemming met de laatste wijzigingen in het Verdrag van Stockholm, die het wereldwijde juridische kader bieden voor de eliminatie van de productie, het gebruik, de invoer en de uitvoer van ‘persistente organische verontreinigende stoffen’. Verschillende wijzigingen brengen de verordening nauwer in overeenstemming met de algemene EU-wetgeving inzake chemische stoffen. Als gevolg van deze veranderingen zal er meer duidelijkheid, transparantie en grotere rechtszekerheid zijn voor alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de verordening.

Achtergrond

‘Persistente organische verontreinigende stoffen’ is een verzamelnaam voor een aantal stoffen die vier kenmerken delen in een bijzonder gevaarlijke combinatie. Het zijn chemische stoffen die uiterst giftig zijn voor mens en milieu, zich opstapelen in de vetweefsels van levende organismen (bioaccumuleren) en kunnen worden overgedragen op het nageslacht, jaren persistent blijven voor ze worden afgebroken en over de internationale grenzen worden vervoerd.

Op 22 maart 2018 diende de Europese Commissie een voorstel in tot herschikking van de verordening inzake persistente organische verontreinigende stoffen. De Raad bepaalde zijn standpunt over de verordening op 28 november. De onderhandelingen met het Europees Parlement gingen op 4 december 2018 van start en mondden op 19 februari 2019 uit in een voorlopig akkoord, dat door de ambassadeurs van de lidstaten werd bekrachtigd.

Nu de verordening formeel is aangenomen, is de procedure voltooid. De verordening zal in werking treden op de 20e dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Tekst van de verordening

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons