U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Raad stelt conclusies over Duurzaamheidsstrategie Chemische Stoffen voor

23 maart 2021 - door Stagiair

De Raad stelt haar conclusies over de Duurzaamheidsstrategie Chemische Stoffen voor, deze strategie heeft als doel een omgeving tot stand te brengen waarin de menselijke gezondheid en het milieu beschermd worden en tegelijk het concurrentievermogen van de chemische industrie versterkt wordt. 

In de conclusies verwelkomt de Raad de strategie en vraagt ze de Commissie om volgende geplande acties uit te voeren:

  • de stroomlijning van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen
  • de vervanging en minimalisering van zorgwekkende stoffen
  • de geleidelijke afschaffing van de meest schadelijke chemische stoffen voor niet-essentiële maatschappelijke toepassingen
Raad stelt conclusies over Duurzaamheidsstrategie Chemische Stoffen voor

De strategie voorziet in een verbod op de meest schadelijke chemische stoffen in consumentenproducten zoals cosmetica, speelgoed, schoonmaakmiddelen, kinderverzorgingsartikelen, meubilair, textiel of materiaal dat in aanraking komt met voeding, tenzij ze essentieel zijn voor de gezondheid, veiligheid of het functioneren van de samenleving, of als er geen alternatief is.

Standpunt van de Raad

Chemische stoffen moeten op een meer duurzame en veilige wijze worden gebruikt volgens de Raad. Daarnaast benadrukt ze het belang van de beperking van blootstelling aan hormoonontregelaars, alsook de vermindering van schadelijke effecten van chemische mengsels. Als laatste moedigt de Raad de Europese Unie aan om mondiaal een leidende rol op te nemen. 

Volgende stappen

De EU-ministers van Milieu zullen worden geïnformeerd door het Portugese voorzitterschap van de Raad tijdens hun videoconferentie.

Lees de conclusies van de Raad hier.

Persbericht Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons